II EDYCJA DYKTANDA „ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII” ZA NAMI

dodano: 27.02.2018
autor: Jadwiga Hajduk
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, został ustanowiony dla podkreślenia jego bogactwa, różnorodności i piękna. Na datę obchodów Dnia Języka Ojczystego wybrany został 21 luty, upamiętniający wydarzenia z 1952 r., kiedy to w Dhace doszło do demonstracji, a następnie zamordowania pięciu studentów, domagających się uznania ich języka ojczystego – bengalskiego – za jeden z dwóch urzędowych języków ówczesnego państwa Pakistan.

W tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Języka ojczystego, UNESCO promuje edukację wielojęzyczną. W swoich dokumentach i programach odnoszących się do edukacji wielojęzycznej, UNESCO podkreśla wagę edukacji w lokalnych językach na wczesnych etapach nauczania (przedszkolnym i wczesnoszkolnym), ponieważ pozwala to zbudować silny fundament dla późniejszych, wyższych etapów nauki, częstokroć w innym już języku, którym może być na przykład literacki język ojczysty. Tegoroczne hasło święta brzmi: „Włączanie do i za pomocą edukacji. Język ma znaczenie” przypomina o olbrzymim znaczeniu edukacji w walce z wykluczeniem społecznym. Nauka języka ojczystego i możliwość zgłębiania wiedzy, stanowią podstawę rozwoju każdego człowieka. Jest to trzon szeroko rozumianej kultury.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach włączyła się już po raz drugi w obchody Dnia Języka Ojczystego i zorganizowała Dyktando, pt. „Zostań Mistrzem Ortografii”. Celem konkursu była popularyzacja zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców Korsz, rozwijanie zainteresowań i rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy na temat kultury języka polskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, ale przede wszystkim była to forma zabawy z ortografią i współzawodnictwo w „potyczkach ortograficznych”.

Zadaniem uczestników było napisanie podyktowanego tekstu z jak najmniejszą liczbą błędów ortograficznych. Dyktando przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych. Jedna grupa to młodzież, druga - dorośli. Dyktando pisane było na oryginalnych kartkach podpisanych kodem uczestnika w celu zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. Po przedstawieniu ogólnych zasad dyktanda, jego uczestnicy przystąpili do wytężonej pracy umysłowej i z wielkim entuzjazmem pisali dyktowany tekst.  Prace zostały następnie sprawdzone przez wcześniej powołaną komisję. Ocenie podlegała poprawność ortograficzna zapisanego tekstu. W przerwie pomiędzy poszczególnymi grupami oraz w czasie kiedy komisja sprawdzała teksty, uczestnicy dyktanda mogli poczytać prasę przy kawie i herbacie, skorzystać z komputerów i tabletów oraz wymienić się uwagami na temat pisanego tekstu.

Tekst Dyktanda był o wiele trudniejszy niż ubiegłoroczny - tak twierdzili śmiałkowie, którzy podjęli wyzwanie i zdecydowali się sprawdzić swoje możliwości ortograficzne. Pisownia nastręczyła wszystkim nie lada problemów. Tylko jeden uczestnik (na 19 osób dorosłych i 9 przedstawicieli młodzieży piszących Dyktando) nie popełnił więcej niż dwa błędy. Pozostali nagrodzeni uczestnicy Dyktanda popełnili od 4 do 7 błędów.

Zwycięzcą Dyktanda dla młodzieży został Kacper Płocharczyk, który otrzymał tytuł „Mistrza Ortografii”. II miejsce ex aequo zajęli Karolina Kłys oraz Piotr Marczuk - zwycięzca ubiegłorocznej edycji, zaś III miejsce zajęła Agnieszka Płomińska.

Spośród dorosłych uczestników dyktanda wyłoniono 4 osoby, które najlepiej napisały Dyktando. I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” zdobył Waldemar Budzewicz. II miejsce zajęła Henryka Sonnak. Przyznano dwa równorzędne miejsca III dla Ewy Wronisz oraz Marii Lemańskiej.

Laureaci, oprócz zaszczytnego tytułu „Mistrza Ortografii”, otrzymali statuetki oraz nagrody książkowe ufundowane przez Bibliotekę. Pozostali uczestnicy dyktanda otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom dyktanda serdecznie dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom.

Stara zasada mówi: trening czyni mistrza, także mistrza ortografii, dlatego namawiamy do codziennej zabawy z ortografią i zapraszamy na kolejne edycje dyktanda.