PRACOWNICY


Katarzyna Kietlińska
dyrektor
Biblioteka główna

Elżbieta Pasieka
główna księgowa
Biblioteka główna

Monika Kwaśniewska
młodszy bibliotekarz
Biblioteka główna

Oddział dla dorosłych

Anna Szumkowska
bibliotekarz
Biblioteka główna

Oddział dla dzieci

Urszula Flis
pracownik gospodarczy
Biblioteka główna

Mirosława Kaczmarczyk
starszy bibliotekarz
Filia biblioteczna w Sątocznie

Iwona Ciunczyk
starszy bibliotekarz
Filia biblioteczna w Garbnie

Marcelina Afrykańska
młodszy bibliotekarz
Filia biblioteczna w Łankiejmach

Danuta Demczuk
młodszy bibliotekarz

specjalista ds. świetlicy
Filia biblioteczna w Kraskowie

Świetlica wiejska w Garbnie