PRACOWNICY


Katarzyna Kietlińska
Dyrektor
Biblioteka główna
dyrektor@mgbpkorsze.pl

Elżbieta Pasieka
Główna księgowa
Biblioteka główna
epasieka@mgbpkorsze.pl

Monika Kwaśniewska
Młodszy bibliotekarz
Biblioteka główna

Oddział dla dorosłych
mkwasniewska@mgbpkorsze.pl

Anna Szumkowska
Bibliotekarz
Biblioteka główna

Oddział dla dzieci
aszumkowska@mgbpkorsze.pl

Maciej Ceglecki
Specjalista ds. komputeryzacji
Biblioteka główna
mceglecki@mgbpkorsze.pl

Urszula Flis
Pracownik gospodarczy
Biblioteka główna
uflis@mgbpkorsze.pl

Mirosława Kaczmarczyk
Starszy bibliotekarz
Filia biblioteczna w Sątocznie
m.kaczmarczyk@mgbpkorsze.pl

Iwona Ciunczyk
Starszy bibliotekarz
Filia biblioteczna w Garbnie
i.leszczynska@mgbpkorsze.pl

Marcelina Afrykańska
Młodszy bibliotekarz
Filia biblioteczna w Łankiejmach
mafrykanska@mgbpkorsze.pl

Danuta Demczuk
Młodszy bibliotekarz

Specjalista ds. świetlicy
Filia biblioteczna w Kraskowie

Świetlica wiejska w Garbnie
ddemczuk@mgbpkorsze.pl