WYPOŻYCZALNIA I CZYTELNIA DLA DOROSŁYCH


 

Wypożyczalnia dla dorosłych

Zofia Janczewska
Młodszy bibliotekarz
z.janczewska@mgbpkorsze.pl
Czytelnia dla dorosłych

Katarzyna Kietlińska
Starszy bibliotekarz
k.kietlinska@mgbpkorsze.pl
Zasoby:

Księgozbiór: 12294 woluminy

Podstawowy rodzaj gromadzonych w Bibliotece zbiorów to książki i czasopisma. Księgozbiór ma charakter uniwersalny, dostępny dla każdego za darmo. W zbiorach oddziału dla dorosłych posiadamy duży wybór literatury pięknej, dzieł naukowych i popularno-naukowych z różnych dziedzin wiedzy, bogate piśmiennictwo o regionie Warmii i Mazur.

Zasady korzystania z Biblioteki określone są w regulaminie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach.
Od wielu lat współpracujemy z wychowawcą Zakładu Karnego w Dublinach.
Księgozbiór biblioteczny to:
encyklopedie, słowniki, poradniki, przewodniki

Kompendia z różnych dziedzin wiedzy
- zbiór o Unii Europejskiej
- wydawnictwa albumowe

Zbiór czasopism bieżących o zróżnicowanej tematyce:

Gazeta Olsztyńska z dodatekim Gazeta w Kętrzynie, Super Express, Angora, Gala, Babcine recepty, Wiadomości Wędkarskie, Tina, Na żywo
Czasopisma są wypożyczane na zewnątrz.

Prowadzimy działalność informacyjną:
- odczyty, dyskusje, pogadanki
- przeglądy nowości wydawniczych
- przeglądy czasopism
CYKLICZNE SPOTKANIA:
Oddział dla dorosłych proponuje cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki - jeden raz w miesiącu. Celem klubu jest ożywienie środowisk skupionych wokół biblioteki oraz kreowanie mody na czytanie.

- Tradycje Polski - spotkania czytelników jeden raz w miesiącu
- Spotkania autorskie
- Organizujemy konkursy, wystawy, imprezy okolicznościowe
Usługi:

- wypożyczanie książek i czasopism na zewnątrz;
- udostępnianie informacji o księgozbiorze;
- udzielanie informacji bibliotecznych przez telefon;
- książka na telefon (dostarczana do domu) dla osób niepełnosprawnych;
- wypożyczalnia międzybiblioteczna;
- usługi ksero i drukowanie;
- pomoc w korzystaniu z komputera i Internetu;
- warsztaty tematyczne.