ODDZIAŁ DLA DOROSŁYCH


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela


09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
07:00 - 15:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 13:00
zamknięte
Monika Kwaśniewska
młodszy bibliotekarz
Zasoby:

Podstawowy rodzaj gromadzonych w bibliotece zbiorów to książki i czasopisma. Księgozbiór ma charakter uniwersalny, dostępny dla każdego za darmo. W zbiorach oddziału dla dorosłych posiadamy duży wybór literatury pięknej i popularno-naukowej z różnych dziedzin oraz bogate piśmiennictwo o regionie Warmii i Mazur.

Od wielu lat współpracujemy z Zakładem Karnym w Dublinach, w którym znajduje się punkt biblioteczny.
Prowadzimy również dwa punkty biblioteczne znajdujące się w Wandajnach i Głowbitach.
Zbiór czasopism bieżących o zróżnicowanej tematyce. Czasopisma są wypożyczane na zewnątrz.

Prowadzimy działalność informacyjną:
- odczyty, dyskusje, pogadanki;
- przeglądy nowości wydawniczych;
- przeglądy czasopism.
Działalność:

Oddział dla dorosłych prowadzi cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki i Klubu Seniora „Pod Dębem”.

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki odbywają się jeden raz w miesiącu, w trakcie których omawiamy przeczytaną literaturę, jak również popularyzujemy zbiory naszej biblioteki.

Spotkania Klubu Seniora „Pod Dębem” odbywają się jeden raz w tygodniu (każdy wtorek). Podczas spotkań staramy się umilać czas seniorom poprzez:
wyświetlanie filmów, omawianie literatury pięknej, warsztaty rękodzieła, kulinarne, wycieczki krajoznawcze, wieczornice, spotkania autorskie, wieczory poezji.
Obchodzimy również święta okolicznościowe, takie jak: Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Kobiet, Wigilia i Sylwester.

Inne działania: Narodowe Czytanie, Maraton Czytania, Dyktando „Zostań Mistrzem Ortografii”, Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.
Usługi:

- wypożyczanie książek i czasopism na zewnątrz;
- udostępnianie informacji o księgozbiorze;
- udzielanie informacji bibliotecznych przez telefon;
- książka na telefon (dostarczana do domu) dla osób niepełnosprawnych;
- wypożyczalnia międzybiblioteczna;
- usługi ksero i drukowanie;
- pomoc w korzystaniu z komputera i Internetu.