Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu Książki, urzędów marszałkowskich oraz bibliotek wojewódzkich z całej Polski, adresowany do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Ideą projektu jest wzbudzenie w czytelnikach chęci rozmawiania o przeczytanych książkach, uczestniczenia w przedsięwzięciach kulturalnych, spotkaniach z ludźmi kultury. Zapraszamy wszystkie osoby chętne raz w miesiącu na spotkania klubu do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH
Moderator: Monika Kwaśniewska

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI DLA MŁODZIEŻY
Moderator: Anna Szumkowska

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI DLA DZIECI
Moderator: Anna Szumkowska