Serwis www.biblioteki.org jest otwartym narzędziem dla bibliotekarek i bibliotekarzy z bibliotek pracujących ze społecznościami lokalnymi. Jest miejscem praktycznej wiedzy, uczenia się, poszukiwania i znajdowania pomysłów.
Głównym celem serwisu jest upowszechnianie zasobów edukacyjnych (w tym także zasobów powstałych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i innych projektów FRSI) oraz przekazywanie informacji o aktualnych działaniach FRSI i innych instytucji bądź organizacji, skierowanych do bibliotek.

Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie, dzięki któremu biblioteki lepiej służą mieszkańcom małych miejscowości. W swojej najbliższej okolicy potrzebują oni miejsca, gdzie mogą zdobyć potrzebne informacje, wziąć udział w spotkaniu z ciekawą osobą, wspólnie obejrzeć film, nauczyć się czegoś nowego, spędzać wolny czas. Takim miejscem jest biblioteka publiczna. Dzięki PRB biblioteki mogą wzbogacać i poszerzać ofertę dla mieszkańców małych miejscowości.

Miejsko-Gminna Biblioteka w Korszach z programu otrzymała sprzęt komputerowy i drukarki.
Projekt Mikrogranty „Podaj dalej”

Statutowy cel FRSI to wspieranie i promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i poza jej granicami. FRSI realizuje przedsięwzięcia samodzielnie oraz udziela pomocy finansowej na prowadzenie działań zgodnych z jej celami. Wsparcie w postaci dotacji i pomocy rzeczowej, technicznej, informacyjnej, organizacyjnej oraz merytorycznej mogą otrzymać organizacje i instytucje, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Tablety w Twojej bibliotece Projekt jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wyposażyła w tablety biblioteki publiczne, wyłonione w konkursie. Dodatkowo FRSI udostępniła bibliotekom pakiet edukacyjny: aplikacje wraz z instruktażem i scenariuszami zajęć, szkolenia online (webinaria) oraz kurs iTunes dostępny na tablecie.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach przystąpiła do konkursu i otrzymała 6 iPadów Air, które są do dyspozycji użytkowników. 

„Tydzień z Internetem” to ogólnoeuropejska kampania, koordynowana przez Telecentre-Europe – organizację pozarządową zrzeszającą sieci telecentrów z różnych krajów. Koordynatorami kampanii w Polsce są: FRSI, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo i Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

Spotkanie w ramach kampanii „Tydzień z Internetem” (2013 r.) - W nowe technologie ze sportem i w zdrowiu.
Spotkanie w ramach kampanii „Tydzień z Internetem” (2014 r.) - Co ze mnie wyrośnie?

„O finansach… w bibliotece” to projekt, dzięki któremu osoby po 50. roku życia poznają świat finansów w bibliotekach publicznych. Podczas szkoleń, jakie organizują dla nich bibliotekarze, dowiadują się, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu czy jak skutecznie zarządzać domowym budżetem.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wzięła udział w projekcie w 2013 r.

Cel Programu – wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by Biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. W ramach Programu Biblioteka otrzymała dotację celową, którą będzie mogła wykorzystać na swoje cele statutowe, a w szczególności na pokrycie kosztów z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamentowych oraz sprzętowych niezbędnych do zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej w Korszach i Filiach Bibliotecznych, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest organizacją pożytku publicznego, o blisko stuletniej tradycji, zrzeszająca ponad 7,5 tys. osób związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych. Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza. Wizją działalności Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni partnerskiej dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy.

„Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” (2015) - 2 miejsce

Instytut Książki jest narodową instytucją kultury. Jej celem jest popularyzacja książek i czytelnictwa oraz promocja polskiej literatury i języka polskiego na świecie.

Drugi ogólnopolski Ranking bibliotek (2012) - 15 miejsce
Trzeci ogólnopolski Ranking bibliotek (2013) - 8 miejsce
Czwarty ogólnopolski Ranking bibliotek (2014) - 10 miejsce
Piąty ogólnopolski Ranking bibliotek (2015) - 19 miejsce

Dyskusyjne Kluby Książki tworzą czytelnicy w różnym wieku, których łączy pasja czytania i poznawania nowych książek. DKK działają w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki, który promuje czytelnictwo.

Zintegrowany system biblioteczny MAK+ stworzony i administrowany przez Instytut Książki. MAK+ jest rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną.

Program Biblioteka+, którego strategicznym celem jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury, to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce.

Zakup nowości do bibliotek, modernizacja lub budowa placówek bibliotecznych oraz wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – to główne założenia przyjętego przez rząd Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Celem przygotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej Programu jest podniesienie drastycznie niskiego poziomu czytelnictwa w Polsce.

W 2015 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do biblioteki" Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zakupiła ze środków finansowych Biblioteki Narodowej 357 woluminów książek oraz 39 audiobooków na wartość 8450 zł.

PCRS to oddolna inicjatywa, której celem jest wprowadzanie w świat komunikacji cyfrowej oraz usług i treści dostępnych w Internecie - dorosłych Polaków z pokolenia 50+, realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Na rzecz włączenia dorosłych w cyfrowy świat, działają lokalni animatorzy działań na rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+ tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej, działający w swych lokalnych środowiskach.

Gromadzi książki, periodyki, publikacje elektroniczne i audiowizualne wydawane na terenie RP oraz polonika zagraniczne. Jest najważniejszą biblioteką naukową o profilu humanistycznym, głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Projekt „Angielski 123 w bibliotece” jest prowadzony przez firmę Funmedia, we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenu gmin: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel oraz Sępopol. Stowarzyszenie aktywzuje lokalnych mieszkańców poprzez realizację różnego rodzaju szkoleń oraz pomoc w pozyskaniu funduszy na realizację pomysłów.

„Najlepszy mały projekt” (2014) - wyróżnienie