PROGRAMY I PROJEKTY


2011 r. - I Ogólnopolski Ranking Bibliotek - nie składaliśmy ankiety
2012 r. - II Ogólnopolski Ranking Bibliotek - 15 miejsce
2013 r. - III Ogólnopolski Ranking Bibliotek - 8 miejsce
2014 r. - IV Ogólnopolski Ranking Bibliotek - 10 miejsce
2015 r. - V Ogólnopolski Ranking Bibliotek - 19 miejsce
2016 r. - VI Ogólnopolski Ranking Bibliotek - nie składaliśmy ankiety
2017 r. - VII Ogólnopolski Ranking Bibliotek - 41 miejsce
2018 r. - VIII Ogólnopolski Ranking Bibliotek - 19 miejsce
2019 r. - IX Ogólnopolski Ranking Bibliotek - 31 miejsce
2020 r. - X Ogólnopolski Ranking Bibliotek - 18 miejsce
2021 r. - XI Ogólnopolski Ranking Bibliotek - 151 miejsce
2022 r. - „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Biblioteka otrzymała sprzęt komputerowy od Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zakupiła ze środków finansowych Biblioteki Narodowej:

2015 r. - 357 książek oraz 39 audiobooków (razem 396 jednostek) na wartość 8450,00 zł
2016 r. - 345 książek na wartość 7390,00 zł
2017 r. - 445 książek na wartość 7270,00 zł
2018 r. - 351 książek na wartość 7000,00 zł
2019 r. - 227 książek oraz 27 audiobooków (razem 254 jednostki) na wartość 4891,50 zł
2020 r. - 373 książki na wartość 6540,00 zł
2021 r. - 223 książki na wartość 6660,00 zł
2022 r. - 348 książek na wartość 8615,00 zł
2023 r. - 362 książki na wartość 8615,00 zł

2015 r. - „Tablety w Twojej bibliotece”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach otrzymała sześć tabletów iPad Air wraz z akcesoriami.

2018 r. - „Kodowanie w bibliotece”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach otrzymała trzy roboty Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami, trzy gry edukacyjne Scottie Go! oraz trzy tablety.

2022 r. - „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim”

Biblioteka zrealizowała projekt „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim”. Za udział w projekcie Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przekazała bibliotece sześć nowych laptopów.

2019 r. - „Warmia i Mazury jakich nie znacie”
2023 r. - „Pasja. Inspiracja. Integracja.”

Celem programu jest wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, umiejętność planowania swoich działań, a także zdolność pozyskiwania wsparcia dla realizacji wytyczonych celów.

2023 r. - 117 książek z dużą czcionką

Dzięki Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej nasza biblioteka wzbogaciła się o książki z dużą czcionką! Jest ich aż 117! Cieszymy się, że wspólnie możemy przyczynić się do rozwoju czytelnictwa, a przede wszystkim poprawić komfort czytania osobom z dysfunkcją wzroku. To naprawdę ważne.