ZMAGANIA Z "MAŁYM KOLBERGIEM"

dodano: 24.09.2014
Autor: Anna Konopka
Po wakacyjnej przerwie do realizacji projektu „Mały Kolberg” bibliotekarka z Łankiejm, Anna Konopka, zaprosiła oddział przedszkolny Zespołu Szkół w Łankiejmach. Projekt ten realizowany jest wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz Forum Muzyki Tradycyjnej. Spotkanie miało charakter zapoznawczy z instrumentami. Wykorzystano muzykę ludową z różnych stron kraju, czemu towarzyszyło wspólne muzykowanie z dziećmi. Po wielu próbach dzieci wykonały utwór muzyczny „Żyli sobie trzej krasnale”. Zaplanowany jest cykl spotkań muzycznych, na które będzie zaproszone Koło Gospodyń Wiejskich w Łankiejmach.