ŚWIĘTOWANIE ZAKOŃCZENIA PROJEKTU „WARMIA I MAZURY JAKICH NIE ZNACIE”

dodano: 26.08.2019
autor: MGBP Korsze
W bieżącym roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach otrzymała dotację w wysokości 8400 zł na realizację projektu „Warmia i Mazury jakich nie znacie” w ramach programu „Równać Szanse 2018 - Regionalny Konkurs Grantowy”. Wkład własny do projektu to 2000 zł. Projekt miał służyć wyrównywaniu szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast na dobry start w dorosłe życie, poprzez podnoszenie kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

W projekcie, który trwał od lutego do sierpnia, wzięło udział 13 osób w wieku 13-19 lat z terenu miasta i gminy Korsze. Byli to uczniowie czterech szkół podstawowych naszej gminy oraz szkoły średniej w Kętrzynie. Inicjatywa obejmowała organizację wyjazdów edukacyjnych po ciekawych miejscach i zabytkach Warmii i Mazur oraz przygotowanie wystawy zdjęć, folderów, prezentacji multimedialnej i uroczystości na zakończenie projektu. Podczas realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z głównymi założeniami programu Równać Szanse, kładziono nacisk na samodzielne działania młodzieży.

Podczas pierwszych spotkań młodzież poznała się oraz stworzyła kontrakt grupowy, który obowiązywał w czasie trwania projektu. Kolejne zajęcia miały na celu planowanie i organizację wyjazdów edukacyjnych. W tym temacie młodzież współpracowała z panią przewodnik, która zasiała w uczestnikach ziarno ciekawości i pokazała, jak można odkrywać najbliższe okolice. W efekcie odbyły się trzy wyjazdy edukacyjne, z których jeden był wizytą studyjną do biblioteki w Pozezdrzu realizującej również projekt z programu Równać Szanse. Dzięki wyjazdom uczestnicy zwiedzili m.in. wieżę kościelną oraz zamek w Reszlu, pałac w Łężanach, zamek w Bezławkach, Dworek Ewy Braun oraz Wilczy Szaniec, Rapę, Gołdap, mosty w Stańczykach, Mamerki, Pozezdrze oraz Twierdzę Boyen w Giżycku. Młodzież wykonała terenowe questy, które uatrakcyjniły poznawanie regionu podczas pierwszego wyjazdu. Po odbyciu wszystkich zaplanowanych wyjazdów uczestnicy stworzyli prezentacje multimedialną, foldery oraz wystawę zdjęć.

Na zakończenie projektu młodzież zorganizowała uroczystość, na którą zaprosiła władze miasta, dyrektorów szkół i instytucji kultury, a także swoją rodzinę oraz znajomych. Świętowanie rozpoczęło się od powitania gości i przedstawienia celów i założeń projektu. Następnie młodzież opowiedziała o kolejnych etapach przedsięwzięcia i wyświetliła prezentację multimedialną, aby przedstawić efekty swojej kilkumiesięcznej pracy. Zobaczone miejsca, piękno przyrody, bogactwo historii i kultury. To wszystko można było zobaczyć dzięki przygotowanej wystawie zdjęć wykonanych podczas wyjazdów edukacyjnych. Każdemu ze zdjęć towarzyszy inna historia i emocje uczestników.

Zaproszeni goście wyrazili podziw i nie szczędzili pochwał w kierunku uczestników projektu za ich zaangażowanie, poświęcony czas i wysiłek włożony w realizację inicjatywy. Podczas uroczystości można było wykonać pamiątkowe zdjęcia w „foto-ramce” zrobionej przez młodzież oraz skorzystać z przygotowanego poczęstunku.

Uczestnicy dzięki udziałowi w projekcie poznali interesujące miejsca swojego regionu, a te, które już widzieli, mieli okazję odkryć na nowo. Poza tym zawarli ciekawe znajomości i zdobyli nowe umiejętności i kompetencje. Spotkania, zajęcia i wyjazdy dostarczyły młodzieży mnóstwo niezapomnianych wrażeń i wzbogaciły o nowe doświadczenia. Zarówno uczestnicy, jak i opiekunowie projektu mogli świętować jego zakończenie z poczuciem satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.