WYCIECZKA DO WILNA

dodano: 27.10.2014
W dniach 24-25 października 2014 r. odbyła się wycieczka do Wilna. Uczestnikami byli "Klub Seniora Pod Dębem", "Dyskusyjny Klub Książki" oraz chętni mieszkańcy Korsz. Wyjazd zorganizowały pracownice MGBP Korsze.
Nasza 2-dniowa wycieczka po Litwie doskonale połączyła możliwość poznania ważnych dla Polaków miejsc - symboli narodowych z pięknymi pejzażami. Zobaczyliśmy zamek w Trokach. Troki to "perełka w koronie Litwy", niewielka miejscowość 27 km od Wilna. Tu znajduje się średniowieczny ceglany zamek - rezydencja Wielkiego Księcia Witolda. Położony na wyspie jeziora Galve połączonej długim drewnianym mostem. Zamek odsłania zwiedzającym nie tylko piękno architektury, ale przede wszystkim arcydzieła kultury materialnej Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Wilno - stolica Litwy, nazwane "miastem kościołów" jest ich tutaj ponad 30. Dla Polaków to miejsce nierozerwalnie związane z wybitnymi postaciami takimi jak: Mickiewicz, Słowacki, bracia Śniadeccy, Syrokomla, Kraszewski, Moniuszko, Bogusławski i Piłsudski.

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA NA ANTOKOLU – jeden z najpiękniejszych kościołów północno-wschodniej Europy. Jego fundatorem był Hetman Wielki Litewski M. K. Pac. Wnętrze olśniewa zdumiewającą różnorodnością ozdób, białe sztukaterie – ponad 2 tyś. rzeźb figuralnych. Z kopuły zwisa mosiężno-kryształowy żyrandol w kształcie łodzi, jest to dar Wenecji na konsekrację kościoła.

CMENTARZ NA ROSSIE – jeden z największych i najpiękniejszych cmentarzy, na którym znajdują się groby wielkich Polaków: grób matki Marszałka Józefa Piłsudskiego z jego sercem, groby legionistów, górka literatów z grobami: J. Lelewela, Ś. Karpińskiego, T. Wróblewskiego, Syrokomli.

OSTRA BRAMA – symbol miasta, jedyna zachowana brama miejska. Od strony Starego Miasta w bramie znajduje się kaplica z cudownym obrazem MB Ostrobramskiej.

CERKIEW ŚW. DUCHA – znajdują się tu relikwie prawosławnych świętych-męczenników Jana, Eustachego i Antoniego. Byli dworzanami księcia Olgierda, którzy przyjęli wiarę prawosławną. Pomimo tortur nie wyrzekli się jej i w 1347 r. ponieśli męczeńską śmierć. Ich zmumifikowane ciała spoczywają w przeszklonym sarkofagu.

KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY – perełka architektoniczna, świątynia została wzniesiona z czerwonej cegły o 33 różnych kształtach. Napoleon Bonaparte przebywając w Wilnie w 1812 r. zachwycony jego pięknem zapragnął, aby go „na dłoni” przenieść do Paryża. 

KATEDRA ŚW. STANISŁAWA – bazylika archikatedralna, najważniejszy kościół Wilna i Litwy. Świątynię otacza 11 kaplic. W kaplicy Królewskiej w 1547 r. miał miejsce potajemny ślub Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny. Jedną z najpiękniejszych kaplic jest kaplica św. Kazimierza z jego relikwiami. W podziemiach katedry znajdują się groby królewskie: Aleksandra Jagiellończyka. 

GÓRA TRZECH KRZYŻY - wznosi się na prawym brzegu Wilenki i kiedyś nazywała się Łysą albo Krzywą. Znajdujący się na górze pomnik w postaci trzech białych krzyży dłuta znanego wileńskiego rzeźbiarza Antoniego Wiwulskiego symbolizuje męczeńską śmierć franciszkanów. Zgodnie z legendą, za czasów panowania księcia Olgierda, na wzgórzu umęczono siedmiu franciszkanów, których ciała strącono do przepływającej obok Wilenki. W czasach radzieckich krzyże wysadzono w powietrze. Odsłoniono je na nowo dopiero w 1989 roku.

WZGÓRZE GEDYMINA – wzgórze na Wysoczyźnie Miednickiej, w Wilnie, na Starym Mieście, na lewym brzegu Wilii, u ujścia Wilejki. Góra Zamkowa, dawniej zwana Górą Turzą, ma charakter antropogeniczny. Na wschód od wzgórza, na prawym brzegu Wilejki, wznosi się Góra Trzykrzyska. Na Górze Giedymina wzniesiono Zamek Górny, wzmiankowany w 1323, zniszczony w 1660 w czasie wojny polsko-rosyjskiej. W 1830 na wzgórzu i wokół niego zbudowano twierdzę Wilno, zniesioną w 1878.

Wspomnienia w fotografii