"BIBLIOTEKA ZDROWEGO I TWÓRCZEGO CZŁOWIEKA - MAŁE PROJEKTY WIELKIE DZIAŁANIA"

dodano: 18.09.2014 r.
Wizyta realizowana jest przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Korszach w ramach programu grantowego 
„Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”.

Inspiracją do zorganizowania wizyty był projekt „Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka” realizowany przez Bibliotekę w I połowie 2014 r. Przedmiotem projektu była organizacja zajęć tanecznych, rekreacyjnych, szkoleniowych i warsztatowych dla mieszkańców miasta i gminy Korsze w pięciu wybranych miejscowościach. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu integracji i aktywności lokalnej społeczności oraz popularyzacji aktywnego stylu życia i pożytecznego spędzania wolnego czasu. W okresie 6 miesięcy 395-ciu mieszkańców gminy Korsze poszerzyło wiedzę i nabyło lub wzmocniło swoje umiejętności.

Celem wizyty studyjnej będzie prezentacja działań Biblioteki wpływających na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Biblioteka podzieli się swoim doświadczeniem w realizacji projektów, udowodni, że współpraca z organizacjami pozarządowymi jest korzystna dla obu stron. Cel pośredni wizyty to nawiązanie nowych kontaktów zawodowych służących wymianie doświadczeń i pokazaniu dobrych praktyk.
Uczestnicy wizyty zyskają nową wiedzę i doświadczenie. Zapoznają się z projektami realizowanymi przez Bibliotekę i zyskają gotowe wzorce do pracy z użytkownikiem. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z mało znaną techniką rękodzielniczą i własnoręcznie wykonają po 3 ozdoby z drzewa osikowego. Dzięki nabytym umiejętnościom będą mogli zorganizować podobne warsztaty w swoich placówkach i środowiskach.

Program wizyty przewiduje zwiedzanie i zapoznanie się z działalnością Biblioteki w Korszach, multimedialną prezentację przedstawiającą działania podejmowane w ramach projektu „Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka”, spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych i partnerów biblioteki.
Warsztaty z osiki to część aktywna spotkania. Biorąc udział uczestnicy poznają metody robienia prawdziwych dzieł z drzewa osikowego. Uczestnicy nabędą nowe umiejętności, które będą mogli wykorzystać w swoich placówkach do prowadzenia tego typu zajęć. Po warsztatach uczestnicy wyjadą do Filii Bibliotecznych. Celem wyjazdu będzie pokazanie jak działają biblioteki w małych miejscowościach, przy jednoosobowej obsadzie. Będzie to czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.

Plan wizyty 
1. Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych i partnerami biblioteki.
2. Prezentacja multimedialna na temat działań kulturalnych Biblioteki, m.in. projektu „Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka” oraz pozyskiwania funduszy na te działania.
3. Warsztaty wyrobu ozdób z drzewa osikowego przeprowadzone przez zespół instruktorów z „Osikowej Doliny”
4. Wyjazd integracyjno – warsztatowy do Fili Bibliotecznych w Garbnie, Sątocznie, Łankiejmach, Kraskowie oraz świetlicy w Garbnie. 6
5. Podsumowanie wizyty oraz dyskusja na temat doświadczeń zdobytych podczas spotkania
6. Wieczorny wyjazd integracyjny do położonego nieopodal Sanktuarium w Świętej Lipce.

Adresaci: Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej chcemy skierować do maksimum 15 uczestników. Wizyta adresowana jest przede wszystkim do bibliotekarzy i przedstawicieli organizacji działających w sferze kultury, osób otwartych na nowości, pragnących udoskonalić i uatrakcyjnić ofertę dla użytkowników swoich instytucji.

Kryteria naboru: Przy wyborze uczestników głównym kryterium będzie termin zgłoszenia. Jeżeli chętnych będzie więcej niż liczba miejsc, to priorytetowo będą traktowane zgłoszenia z województwa warmińsko-mazurskiego.

Data wizyty: 2014-10-24

Kontakt z organizatorem:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, ul. Wolności 16, 11-430 Korsze; e-mail: mgbpkorsze@wbp.olsztyn.pl; dyrektor@mgbpkorsze.pl ; www.mgbpkorsze.pl 

Ważne terminy

Zgłoszenie chęci uczestnictwa przyjmujemy do 10.10.2014 r. 
Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w wizycie studyjnej kontaktować będziemy się indywidualnie.

Uwagi końcowe

Udział w wizycie studyjnej jest BEZPŁATNY. Uczestnikom i uczestniczkom zapewniamy 1 nocleg, jak również obiad i kolację w dniu wizyty oraz śniadanie w dniu wyjazdu. 
Uwaga: Nie zwracamy kosztów podróży.

Pliki do pobrania

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.