WIZYTA STUDYJNA - BIBLIOTEKA ZDROWEGO I TWÓRCZEGO CZŁOWIEKA - MAŁE PROJEKTY WIELKIE DZIAŁANIA

dodano: 8.12.2014
Autor: Jadwiga Hajduk
Piątek 28 listopada 2014 r. był dla Korszeńskiej Biblioteki Publicznej wyjątkowy, ponieważ gościła ona w swoich podwojach bibliotekarzy, przedstawicieli instytucji partnerskich oraz stowarzyszeń i innych organizacji działających zarówno w sferze kultury, ale też wspierających kulturę, z gminy Korsze, powiatu kętrzyńskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy wizyty przybyli m.in. z takich miejscowości jak: Kętrzyn, Barciany, Lipowiec, Dywity, Purda, Reszel, Bezledy, Wojciechy. Wśród uczestników znalazła się również członkini Klubu Seniora „Pod Dębem” działającego przy korszeńskiej bibliotece oraz była pracownica biblioteki- aktywna członkini Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Korszach.

Goście przybyli do Korsz w ramach Wizyty Studyjnej, pt. "Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka - małe projekty, wielkie działania" organizowanej przez bibliotekę w ramach programu „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”.

Organizatorem Programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, które realizuje ten program w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.
Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzymuje dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Celem wizyty studyjnej jest:
  • upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań w środowisku bibliotecznym w zakresie usług dla różnych grup mieszkańców oraz promowanie partnerstwa z lokalnymi organizacjami i instytucjami,

  • integracja środowiska bibliotekarzy i nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych,

  • rozwój kompetencji bibliotekarzy w zakresie pracy w zespole i stosowania aktywnych form dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Dzięki aplikowaniu do programu, na realizację wizyty studyjnej Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach otrzymała dofinansowanie.
Inspiracją do zorganizowania wizyty był projekt „Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka” realizowany w I połowie 2014 r.


Podczas wizyty gościliśmy gospodarza naszego miasta i gminy, a mianowicie Ryszarda Ostrowskiego- Burmistrza Korsz. Pan burmistrz witając gości wyraził swoje uznanie dla pracy bibliotekarzy i osób działających na rzecz kultury. Burmistrz podkreślił jak ważna jest niezależność instytucji kultury działających w naszym mieście. Dzięki temu mogą one dobrze służyć naszemu społeczeństwu i wypełniać swoją misję współpracując ze sobą i uzupełniając się. Na koniec burmistrz życzył uczestnikom miłego pobytu i owocnych doświadczeń.


Do udziału w wizycie zaprosiliśmy również Tomasza Lenkowskiego - dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach a zarazem prezesa współpracującego z biblioteką od wielu lat Korszeńskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Otwarte Drzwi”. Prezes Stowarzyszenia podkreślił jak ważne są relacje partnerskie pomiędzy naszymi instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie naszego miasta i gminy.


Spotkanie odbywało się pod czujnym okiem obserwatora „Wizyty za jeden uśmiech-przyjedź, zobacz, działaj” z ramienia Rady Programowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Pani Małgorzaty Jezierskiej. Pani Małgorzata była mile zaskoczona tym co zastała w Korszach. Wspomniała między innymi o tym, że była w Korszach mniej więcej 25 lat temu. Od tego czasu Korsze, a przede wszystkim biblioteka przeszła ogromne zmiany. Pogratulowała samorządowi, burmistrzowi i dyrekcji biblioteki ciągłego rozwoju i funkcjonowania instytucji kultury w tak pięknym budynku. Podkreśliła przy tym, jak ważne jest wsparcie i współpraca samorządu, który stwarza bardzo dobre warunki do funkcjonowania instytucji, a pracownicy biblioteki potrafią wykorzystać te warunki i własny potencjał do ciągłego poszerzania usług i prowadzenia szerokiej działalności kulturalnej.

Przed częścią oficjalną spotkania nastąpiło zwiedzanie gmachu naszej biblioteki. Podczas zwiedzania mogliśmy pochwalić się ostatnią inwestycją, a mianowicie remontem i dociepleniem dachu biblioteki. Wyremontowane poddasze biblioteki wzbudziło wśród gości zachwyt i uznanie a nawet nutkę zazdrości, ponieważ może ono być wspaniałym podłożem do organizacji wielu ciekawych inicjatyw kulturalnych.


Część oficjalna wizyty rozpoczęła się od powitania zgromadzonych uczestników i gości oraz przekazania im materiałów szkoleniowych i gadżetów promujących bibliotekę. Po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu uczestników i gości dyrektor korszeńskiej biblioteki- Jadwiga Hajduk przedstawiła, w prezentacji multimedialnej działania oraz efekty projektu „Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka”.


Pierwsza część spotkania była również okazją do zaprezentowania strony internetowej biblioteki oraz portalu facebook. Wymiana adresów portali społecznościowych oraz e-maili posłuży do dalszego kontaktu i wymiany doświadczeń między uczestnikami.


Aktywną metodą przeprowadzenia wizyty były warsztaty praktyczne, które pobudziły zmysły i odprężyły uczestników. Były to warsztaty  rękodzieła artystycznego, a mianowicie tworzenie przedmiotów z naturalnych wiórków osikowych. Podczas warsztatów, pod czujnym okiem instruktorów z Osikowej Doliny uczestnicy spotkania poznali technikę rękodzielniczą i własnoręcznie wykonali efektowne ozdoby Bożonarodzeniowe. Uczestnicy nabyli nowe umiejętności, które będą mogli wykorzystać w swoich placówkach do prowadzenia tego typu zajęć. Warsztaty były również doskonałą okazją do luźnych rozmów na różne tematy. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, opowiadali o swoich placówkach i własnych pomysłach na działania skierowane do różnych grup użytkowników.


Po wytężonej pracy twórczej przyszedł czas na kolejny punkt programu wizyty, czyli wyjazd do Filii Bibliotecznych. Odwiedziliśmy wszystkie filie działające w naszej gminie (Sątoczno, Łankiejmy, Kraskowo, Garbno). Celem wyjazdu było pokazanie jak wyglądają i działają biblioteki w małych miejscowościach, przy jednoosobowej obsadzie. Był to również czas na dyskusję i wymianę doświadczeń oraz przyjazne rozmowy.

Wizytę studyjną zakończyło zwiedzenie Sanktuarium w Świętej Lipce. Uczestnicy wizyty mieli okazję poznać historię Sanktuarium oraz wysłuchać koncertu organowego wykonanego specjalnie dla naszych gości.

O tym, że wizyta studyjna zrealizowała przyjęte cele, mogą świadczyć niektóre wypowiedzi z ankiety ewaluacyjnej: „ Wizyta świetnie zorganizowana. Dużo różnorodnych informacji. Możliwość wymiany doświadczeń i porad. Różne formy warsztatów- gratulacje”, „Bardzo atrakcyjny program wizyty, całkowicie zrealizowany. Bardzo aktywna grupa uczestnicząca. Ciekawy sposób przekazania informacji”, „Wszystko zorganizowane na bardzo wysokim poziomie”.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i przyjęcie zaproszenia oraz wiele ciepłych słów uznania. Wizyta była nowym doświadczeniem dla naszej placówki i wierzymy, że będzie inspiracją do kolejnych tego typu spotkań, ponieważ przyniosła wiele korzyści zarówno nam gospodarzom wizyty, jak również jej uczestnikom.

RELACJA VIDEO

Warsztaty z wyrobu ozdób z drzewa osikowego

GALERIA