WARSZTATOWE ZMAGANIA

Autor: Jadwiga Hajduk
„Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka” to projekt, który realizowany jest przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w
Korszach z małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
Przedmiotem operacji "Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka" jest organizacja zajęć tanecznych, rekreacyjnych, szkoleniowych i warsztatowych dla mieszkańców miasta i gminy Korsze. Przedsięwzięciem zostały objęte takie miejscowości jak: Korsze, Sątoczno, Łankiejmy, Garbno, Kraskowo. Zajęcia rozpoczęły się w styczniu i będą trwały do końca maja 2014 r. Ogółem we wszystkich zajęciach, biorąc pod uwagę ilość osób na poszczególnych zajęciach i ilość wszystkich spotkań, weźmie udział 1065 osób.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu integracji i aktywności lokalnej społeczności oraz promocję aktywnego stylu życia i pożytecznego spędzania wolnego czasu. W okresie 6 miesięcy 260-ciu mieszkańców gminy Korsze poszerzy wiedzę i wzmocni swoje umiejętności w zakresie rękodzieła artystycznego oraz tańca towarzyskiego i nowoczesnego.

Jesteśmy już po realizacji:
- 10 warsztatów bibułkowych- 30 godzin zajęć z magii tworzenia z bibuły i krepiny. 75 osób, mieszkańców gminy Korsze nauczyło się jak w prosty iniestandartowy sposób zrobić piękne dekoracje.

Jesteśmy w trakcie:
- spotkań z gimnastyki relaksacyjnej - ok. 80 mieszkańców wzmacnia swoje ciało i uwolnia się od stresu,

Odbędzie się jeszcze:
-18 spotkań tanecznych-  14 godzin zajęć z tańca towarzyskiego i 14 godz. z tańca nowoczesnego. 60 mieszkańców pozna podstawowe tajniki tych tańców .
- 5 szkoleń osikowych - 15 godzin zajęć. 75 osób dowie się jak wykorzystać drewno osikowe do wyrobu pięknych dekoracji.


1. Warsztaty wyrobu kwiatów z bibuły i szkolenie technik wyrobu ozdób z osiki - to spotkania, które mają na celu podnoszenie potencjału intelektualnego, nabywanie nowych umiejętności, edukację artystyczną mieszkańców.
Uczestnikom umożliwiamy poznanie technik pracy wyrobów z bibuły i łyka osikowego. Pokazujemy, że takie zajęcia są doskonałą formę nauki tradycji, ekologii i zręczności manualnych. Wszystkie wyroby wykonane ręcznie z bibuły i drewna osikowego są naturalne i ekologiczne. Warsztaty robienia kwiatków z bibuły i krepiny uczą jak krok po kroku wykonać piękne kolorowe kwiaty i ozdoby. Warsztaty bibułkowe odbywały się w lokalach bibliotecznych w Korszach, Sątocznie, Łankiejmach i Kraskowie oraz lokalu świetlicy wiejskiej w Garbnie.
Technologia osikowa polega na ręcznym struganiu odpowiednimi heblami drewna osikowego na bardzo cienkie łyko (wióry) o grubości od 0,15 do  0,4 mm. Dla potrzeb  szkolenia zostaną zakupione gotowe elementy. Szkolenia odbędą się w lokalach bibliotecznych w Korszach, Sątocznie, Łankiejmach i Kraskowie oraz lokalu świetlicy w Garbnie. Szkolenia odbędą się pod koniec kwietnia 2014r.
Warsztaty bibułkowe i szkolenie osikowe są okazją do przekazania uczestnikom najważniejszych wartości takich jak natura, tradycja i rękodzieło. Uczestnicy rozwijają swoje zdolności artystyczne i kreatywność.

2. Warsztaty taneczne- taniec redukuje napięcie mięśniowe, zwalcza stres, pozwala uwolnić nagromadzone emocje, pozytywnie wpływa na układ ruchowy, układ krążenia, oddechowy, nerwowy, pokarmowy, poprawia przemianę materii i zwiększa elastyczność stawów. Wyrabia koordynację ruchów i pobudza wydzielanie endorfin, więc poprawia nastrój. Uczestniczenie w zajęciach tanecznych to także doskonały sposób na nawiązywanie nowych znajomości. Zabawowa specyfika tańca zalecana jest we wszystkich okresach życia człowieka. Szczególną wartość ma jednak dla ludzi starszych. Terapia tańcem nabiera coraz większego znaczenia wśród seniorów przez których postrzegana jest jako jeden z leków przywracających młodość w jesieni ich życia.
Warsztaty tańca nowoczesnego będą skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 10 lat. Z kolei warsztaty tańca towarzyskiego będą przeznaczone dla młodzieży i osób dorosłych od 14 roku życia, bez określenia górnej granicy wieku.
Zajęcia taneczne odbędą się  w Korszach. Ze względu na większą grupę uczestników tych zajęć (2 grupy po 30 osób) zajęcia będą odbywały się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach. Sala zostanie udostępniona nam bezpłatnie w ramach współpracy. Zajęcia rozpoczną się w lutym a zakończą w maju 2014r.
3. Zajęcia gimnastyki relaksacyjnej odbywają się w lokalach placówek bibliotecznych w Sątocznie, Kraskowie i Łankiejmach oraz lokalu świetlicy wiejskiej w Garbnie. W Korszach zajęcia te prowadzone są w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, który udostępnia lokal bezpłatnie. Zajęcia będą trwają około godziny i rozpoczynają się kilkunastominutową rozgrzewką, która ma na celu przygotowanie mięśni i stawów do wzmożonego wysiłku. Następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe i rozciągające. Wszystkie układy i programy wykonywane są przez uczestników zajęć przy muzyce, w jej rytmie lub z muzyką w tle. Proste ćwiczenia ruchowe przy muzyce są dobrą okazją do poszerzenia własnych zdolności ruchowych oraz poznania nowych środków ekspresji. Nauka relaksu i masażu podczas zajęć pozwala odreagować stres i napięcie w całym ciele. Ponieważ gimnastyka relaksacyjna ma na celu odprężenie, wzmocnienie kręgosłupa i odreagowanie stresu to jest skierowana do osób dorosłych od 19 roku życia. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu (5 zajęć na każdą placówkę)i będą trwały zgodnie z harmonogramem w poszczególnych placówkach, od stycznia do końca marca 2014r.