WARMIA I MAZURY JAKICH NIE ZNACIE

dodano: 18.01.2019
autor: MGBP Korsze
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach oraz jej filie w Łankiejmach, Sątocznie, Kraskowie i Garbnie zapraszają wszystkie osoby w wieku od 13 do 19 lat do projektu „Warmia i Mazury jakich nie znacie”.

Celem projektu jest poznanie zasobów i nietypowych atrakcji regionu oraz wzmocnienie u młodzieży z różnych miejscowości na terenie gminy Korsze motywacji do działania w obszarze wspólnych zainteresowań, integracja i organizacja wyjazdu do wybranych wspólnie najciekawszych miejsc oraz ich prezentacja szerszej publiczności lokalnej. Tematem wiodącym projektu są podróże, odkrywanie ciekawych i nietypowych miejsc, często związanych z legendami i opowieściami, poznawanie nowych ludzi i przeżywanie niesamowitych przygód związanych z walorami historycznymi i krajobrazowymi województwa warmińsko mazurskiego. Uczestnikami projektu jest grupa młodzieży zamieszkująca miejscowości położone w gminie Korsze w wieku 13-19 lat. Poprzez uczestnictwo i działania w projekcie młodzież pozna inne wzorce niż wszechobecny konsumpcjonizm. Młodzi rozwiną swoją kreatywność i kompetencje społeczne poprzez zaangażowanie się w samodzielną pracę nad organizacją spotkań oraz utworzenie prezentacji, folderu i wystawy zdjęć z najciekawszych odwiedzonych miejsc. Uczestnicy projektu będą poszukiwać informacji w bibliotece, Internecie, szkole i najbliższym otoczeniu. Młodzież nawiąże kontakty z osobami, które mogą służyć wiedzą na temat geografii i historii regionu. Z wybranych materiałów młodzież stworzy prezentację, wystawę zdjęć i folder zwiedzonych miejsc. Uczestnicy projektu rozpowszechnią informację o planowanej wystawie w MOK Korsze i prezentacji w bibliotece. Zwieńczeniem projektu będzie impreza podsumowująca. Efektem końcowym będzie wystawa i prezentacja multimedialna oraz folder na temat zwiedzonych miejsc.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2018 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.