UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GARBNIE

Autor: Tomasz Lenkowski

Jadwiga Hajduk dyrektor MGBP

Ubiegły piątek zapisał się w sposób szczególny w historię Garbna. Był dniem wyjątkowym dla jego mieszkańców i całej gminy Korsze. 

26 lipca oddano w użytkowanie świetlicę wiejską. Świetlica powstała dzięki pozyskanym funduszom w ramach działania 413 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uroczystość rozpoczęto od przecięcia wstęgi i poświęcenia nowo wybudowanej świetlicy. Wstęgę przecięli wspólnie Ryszard Ostrowski burmistrz Korsz, Jadwiga Hajduk dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach, Antoni Romanowski przewodniczący Rady Miejskiej w Korszach, Zbigniew Nowak wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego, Tadeusz Anusiewicz sołtys Sołectwa Garbno. Poświęcenia świetlicy i biblioteki dokonał proboszcz Parafii Garbno ksiądz Paweł Biaduń.

- Wielokrotnie otrzymywałem sygnały od mieszkańców Garbna i okolic oraz od sołtysa i rady sołeckiej o potrzebie, a wręcz konieczności zbudowania obiektu, w którym ludzie mogliby się spotykać i sensownie, mądrze, kulturalnie spędzić czas. Zależy mi na zrównoważonym rozwoju całej Gminy – mówi Ryszard Ostrowski burmistrz Korsz.

- Mam nadzieję, że świetlica będzie długie lata dobrze służyć wszystkim mieszkańcom sołectwa Garbno i każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia, znajdzie w niej coś dla siebie. Wyrażam również nadzieję, że świetlica będzie miejscem, w którym kwitnie życie kulturalne i rozrywka. Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu – dodaje Ryszard Ostrowski.

Zaproszeni goście w dowód uznania dla inwestycji złożyli gratulacje i symboliczne kwiaty na ręce Burmistrza. Padało wiele ciepłych słów oraz życzeń.

Z racji tego, że w świetlicy znajduje się również Filia Biblioteczna, budynek będzie administrowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Korszach. 

- Świetlica wiejska, cóż to takiego – to przede wszystkim miejsce spotkań mieszkańców wsi, tu powinno bić serce lokalnej społeczności i miejmy nadzieję, że z naszą pomocą będzie ono biło bardzo mocno. Życzymy mieszkańcom, aby stała się ona centrum kultury tej miejscowości i aby tętniła życiem przez cały rok i jeszcze dłużej – mówi Jadwiga Hajduk dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach. 


Po części oficjalnej wystąpiły zespoły artystyczne działające na terenie gminy Korsze. Jako pierwsze zaprezentowały się „BABY Z BABIEŃCA” z Koła Gospodyń Wiejskich, „ANI BABKI” z Koła Gospodyń Wiejskich w Łankiejmach, „KORSZENIANKI” oraz Kabaret „ZGRANY” sekcje działające przy Korszeńskim Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „Otwarte Drzwi”. 

Uroczystość została uwieńczona symbolicznym toastem oraz zakosztowaniem tortu „urodzinowego” świetlicy. 

Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” wyniosło 473 186,00 zaś wkład własny 312 220,91zł. Cały koszt inwestycji wyniósł 785 406,91zł. Budowa trwała od sierpnia 2012r. do końca kwietnia 2013r. Po przeprowadzeniu procedury odbiorczej Gmina Korsze uzyskała w dniu 7 czerwca 2013r. decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie – pozwolenie na użytkowanie świetlicy wiejskiej.