UBEZEPIECZENIA - ZREALIZOWANE

Autor: Anna Konopka i Halina Wołodko
Kolejny moduł spotkań pt. „ Ubezpieczenia” został już zrealizowany. Następne, a zarazem ostatnie spotkania pt. „Bank centralny i inne banki” będą odbywały się w:
- Filii Bibliotecznej w Sątocznie dnia 29-08-2013 o godz. 9.00;
- Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach dnia 30-08-2013 o godz. 14.00;
- Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Łankiejmach dnia 29-08-2013 o godz. 14.00.
Celem projektu jest zwiększenie u osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej w sposób łatwy i przystępny.
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w projekcie.