TYDZIEŃ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

dodano: 13.09.2018
autor: MGBP Korsze
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach była jednym z organizatorów i włączyła się w obchody „Tygodnia Wolności i Solidarności”. Organizatorami obchodów byli również: Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”, Miejski Ośrodek Kultury w Korszach, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach przy wsparciu Gminy Korsze.

Już 4 września w godzinach rannych odbyły się lekcje biblioteczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Korszach na temat polskich symboli narodowych. W lekcjach bibliotecznych wzięły udział klasy: 2A, 3A oraz 6D. Uczniowie rozwiązywali tematyczne krzyżówki, odbyła się pogadanka na temat godła, flagi i hymnu Rzeczypospolitej, odśpiewany został także hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie na podsumowanie spotkania, młodsze klasy obejrzały film pt. „Polak Mały”, a klasa 6 obejrzała „Animowaną historię Polski”. W godzinach wieczornych zorganizowano wieczór filmowy „Od przeszłości ku przyszłości”, który odbył się na publicznym miejscu spotkań. Wieczór rozpoczęliśmy krótkim wprowadzeniem Pana Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasza Lenkowskiego oraz Pani Dyrektor Biblioteki Jadwigi Hajduk i odśpiewania „Roty”. Następnie został wyświetlony film pt. „Niezwyciężeni”. Po filmie obejrzeliśmy krótką prezentację na temat historii Korsz, którą przedstawiła Pani Małgorzata Kotkowska. Po prezentacji rozpoczęła się projekcja filmu dokumentalnego pt. „Po latach niewoli wstaje Polska 1914-1918”. Kino pod chmurką spotkało się z ogromnym aplauzem wśród przybyłych mieszkańców, którzy wyrażali chęć korzystania z tej formy spotkań i chcieliby poznać dogłębniej historię Korsz.

Dnia 6 września Bibliotekę odwiedzili aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie w osobach Pani Teresy Telesz-Burczyk i Joanny Fertacz. Panie wystąpiły w „Teatrze przy stoliku” pt. „Pierwsza młodość”. Publiczność wysłuchała komedii nt. „Jak bardzo wesołe może być życie staruszki”. Działalność teatru przy stoliku bliżej przedstawiła Pani Elżbieta Lenkowicz - opiekunka cyklu. Teatr przy stoliku był dofinansowany przez Powiat Kętrzyński z projektu „Dzień Solidarności i Wolności - obchody 100-lecia niepodległości” realizowanego przez Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”.

Wszystkim uczestnikom biorącym udział w obchodach „Tygodnia Wolności i Solidarności” serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy oraz do korzystania z oferty Biblioteki.