TYDZIEŃ BIBLIOTEK W ŁANKIEJMACH

dodano: 21.05.2018
autor: Filia Biblioteczna w Łankiejmach
Tydzień Bibliotek jest programem promocji czytelnictwa i bibliotek organizowanym corocznie w dniach 8-15 maja przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Celem programu jest podkreślenie roli czytania i bibliotek oraz zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbył się pod hasłem „(Do)wolność czytania”.

Filia Biblioteczna w Łankiejmach we współpracy z biblioteką szkolną zorganizowała zajęcia dla uczniów miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum. Młodsi uczniowie zapoznali się z legendą pt. „Wiano świętej Kingi”, która była wprowadzeniem do rozmowy na temat kopalni soli oraz roli soli dawniej i dziś. Dzieci bawiły się również w matematyczną windę oraz wykonały pracę plastyczną z wykorzystaniem soli. Starsi uczniowie mieli za zadanie odszukać na półkach, posługując się katalogiem, podane tytuły i odczytać zaszyfrowane hasło, które wprowadzało w drugą część zajęć - wykonanie kwiatów z osikowych płatków. Uczniowie pozostałych klas uczestniczyli w zajęciach na podstawie książki Iwony Chmielewskiej pt. „O tych, którzy się rozwijali”. Po zapoznaniu się z książką i omówieniu jej treści oraz dokonań jej bohaterów (m.in. Janusza Korczaka i Ireny Sendlerowej) uczniowie wykonali pracę plastyczną z wykorzystaniem włóczki.

Wszystkim uczestnikom zajęć oraz wychowawcom dziękuję za przybycie i zachęcam do częstego odwiedzania biblioteki.