KONKURS PLASTYCZNY

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„KARTKA WIELKANOCNA”
Organizator: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach.
Cel: Celem konkursu jest podtrzymywanie zanikającej tradycji obdarowywania się kartkami                          świątecznymi.

Regulamin konkursu:
- Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie kartki wielkanocnej.
- W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli.
- Format i technika dowolna.
- Prace należy podpisać ołówkiem na tylnej części kartki.
- Konkurs trwa od 21.03 – 15.04.2014
- Prace przyjmowane są w czytelni Oddziału dla Dzieci.
- Termin składania prac upływa dnia 15.04.2014r
- Prace oceni jury konkursu , którego skład stanowić będą pracownicy i stażyści biblioteki.
- Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
6 – 8 lat
9 – 12 lat
                                                            13 – 16 lat
                                                            Dorośli
- W każdej grupie wiekowej autorzy trzech prac zostaną nagrodzeni.
- Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16.04.2014
-Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
- Jako kryteria oceny prac posłużą: pomysłowość, sposób i estetyka wykonania, wykorzystane techniki.
- Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.