PROJEKT - SZKOLENIE O FINANSACH

Autor: Anna Konopka i Halina Wołodko
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zakwalifikowała się do udziału w II edycji „O finansach… w bibliotece”. Projekt realizowane jest przy współpracy z Fundacją rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Narodowym Bankiem Polskim. Do uczestnictwa przystąpić mogły biblioteki publiczne tylko z 7 województw w Polsce, uczestniczące w I i II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

Celem projektu jest zwiększenie u osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej w sposób łatwy i przystępny.
Projekt jest adresowany jest do osób w wieku 50 + (w wyjątkowych przypadkach 45 +), które w bibliotekach publicznych (placówkach gminnych i ich filiach) będą uczestniczyć w kursie „O finansach… w bibliotece”.

Kurs składa się z 5 spotkań, poświęconych wybranym usługom finansowym. 
Spotkania będą odbywały się w:

- Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach, tel.: 897540123
- Biblioteka Publiczno-Szkolna w Łankiejmach, tel.: 897543387
- Filia Biblioteczna w Sątocznie, tel.: 897543007

Terminy szkoleń zostaną podane na plakatach oraz na stronach internetowych:
- www.mgbpkorsze.pl
- www.korsze.pl
- www.korsze.com

Osoby chętne prosimy o kontakt, i potwierdzenie chęci uczestnictwa w tym projekcie, gdyż liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zajęcia będą prowadzone przez bibliotekarki: Halinę Wołodko z MGBP Korsze oraz Annę Konopka z Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Łankiejmach, które otrzymały Certyfikat ukończenia szkolenia ,,O finansach…w bibliotece’’.

19 kwietnia 2013 (piątek) godz. 15.30

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Korsze do wzięcia aktywnego udziału w projekcie i skorzystania z szansy pogłębienia wiedzy.