SYMBOLICZNE PODZIĘKOWANIE ZA PRACĘ

Autor: Tomasz Lenkowski
8 maja to Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z okazji tak wyjątkowego święta korszeńska biblioteka zorganizowała spotkanie bibliotekarzy z Korsz i wszystkich Filii. 

Święto otworzyła krótkim przemówieniem Jadwiga Hajduk dyrektor MGBP w Korszach. Pani Hajduk życzyła wszystkim wytrwałości w pracy i poinformowała o najbliższych przedsięwzięciach organizacyjnych. 
Na spotkanie przybył również Ryszard Ostrowski burmistrz Korsz. List gratulacyjny i piękna wiązanka kwiatów to symboliczne podziękowanie za pracę i wkład w krzewieniu czytelnictwa i kultury.

- Składam wszystkim pracownikom Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach wraz z Filiami wyrazy uznania i szacunku za efekty Waszej działalności. Dziękuję za Waszą pracę, za szerzenie w społeczeństwie wiedzy i informacji o książce, wyrabianie nawyków czytania i poszanowania słowa drukowanego. Życzę zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz czytelnictwa w naszej gminie, a także ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym – życzył Ryszard Ostrowski.

Po części oficjalnej bibliotekarze i zaproszeni goście przy kawie i słodkościach rozmawiali o przyszłości i kierunkach rozwoju czytelnictwa w naszej gminie.