SŁONECZNA MAJÓWKA W KORSZACH

dodano: 13.05.2016
autor: MGBP Korsze, MOK Korsze
Słoneczna pogoda znów dopisała uczestnikom „Majówki z Grochówką”. Piknik Organizacji Pozarządowych tradycyjnie odbył się na Publicznym Miejscu Spotkań w Korszach.

„Majówka z Grochówką”, czyli Piknik Organizacji Pozarządowych odbyła się już po raz dziewiąty. Piknik uroczyście otworzyli pomysłodawcy i realizatorzy tego przedsięwzięcia Jadwiga Hajduk dyrektor MGBP w Korszach i Tomasz Lenkowski dyrektor MOK w Korszach jednocześnie prezesi KSSK „Otwarte Drzwi”. W przemówieniu podkreślili tworzącą się tradycję pikniku, przywitali gości z zagranicy oraz życzyli dobrej zabawy wszystkim zgromadzonym na Publicznym Miejscu Spotkań w Korszach.

Część artystyczną rozpoczęły występy solistów z Miejskiego Ośrodka Kultury w Korsze pod kierownictwem Agaty Gołaszewsiej. Kolejną atrakcją był występ zespołu tanecznego JUMP, którego trenerką jest instruktor MOK Agnieszka Karusewicz.

Następnie wystąpiła grupa młodych artystów ze szkoły artystycznej w Bagrationowsku. Goście z sąsiedniego państwa przygotowali występy wokalne, taneczne i instrumentalne. Po występach uczniowie, dyrekcja i nauczyciele ze szkoły w Bagrationowsku zostali uroczyście pożegnani przez Burmistrza Korsz Ryszarda Ostrowskiego, Zastępcę Burmistrza Korsz Wiesława Prusika oraz organizatorów, którzy wręczyli gościom słodkie upominki i dyplomy.

Kolejną częścią zabawy był koncert lokalnych zespołów muzycznych. Wystąpiły: „Baby z Babieńca”, „Ani Babki”, „Korszenianki”, „Sekret”. Publiczność zabawiał kabaret „Zgrany” działający przy MOK Korsze.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska tematyczne zorganizowane przez lokalne stowarzyszenia oraz instytucje. Klub Seniora „Pod Dębem” zorganizował loterię fantową, Klub Seniora „Bratek” przygotował stoisko z wypiekami. Stowarzyszenie „Pomost” z Kraskowa wystawiło stoisko z daniami regionalnymi. Pracownicy MGBP w Korszach, MOK w Korszach, wolontariusze z KSSK „Otwarte Drzwi” przygotowali tradycyjną Grochówkę a`la Korsze.

Gwiazdą wieczoru był znany zespół MAXEL grający muzykę taneczną. Nocną zabawę poprowadził DJ Legato.

Organizatorami imprezy byli: Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, Miejski Ośrodek Kultury w Korszach. Patronat nad imprezą objęła Gmina Korsze


Organizatorzy pragną podziękować:

-Pracownikom Urzędu Miejskiego w Korszach za pomoc organizacyjną.
-Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach za zabezpieczenie medyczne.
-Wszystkim organizacjom i grupom, które wystawiły stoiska oraz zaprezentowały program artystyczny.
-DJ LEGATO za poprowadzenie zabawy tanecznej.
-Wolontariuszom i pracownikom za przygotowanie grochówki a`la Korsze oraz poczęstunku dla zespołów
-Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji tego cyklicznego przedsięwzięcia.

„Majówkę z Grochówką” finansowo wsparła Gmina Korsze.