SENIORKI Z KLUBU SENIORA „POD DĘBEM” W RADZIE SENIORÓW

dodano: 06.04.2018
autor: MGBP Korsze
Na zebraniu wyborczym zwołanym przez Burmistrza Korsz 26 marca 2018 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Korszach trzy reprezentantki Klubu Seniora „Pod Dębem” działającego przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach zostały wybrane do Rady Seniorów Gminy Korsze spośród 21 kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i grupy seniorów. Są to: Wanda Boublej, Henryka Sonnak oraz Elżbieta Łotoczko.

Poprzez udział w Radzie Seniorów jej przedstawiciele będą reprezentować wszystkich seniorów z miasta i gminy Korsze i będą rzecznikami spraw seniorów wobec władz samorządowych.

Dla samorządu rada seniorów to nowoczesny sposób wejścia w dialog z mieszkańcami, zarówno tymi, których sprawy seniorskie dotyczą bezpośrednio, jak i tymi, którzy jedynie im się przyglądają. Samorząd wsparty głosem najstarszych mieszkańców gminy zyska sojusznika merytorycznego, który podzieli się wiedzą o potrzebach i problemach, często niewidocznych z perspektywy urzędniczej.

Naszym reprezentantkom oraz wszystkim wybranym do rady życzymy dobrych decyzji i udanych pomysłów, jak również realnego wpływu na jakość życia w lokalnych społecznościach.