REMONT NA WIELE LAT

dodano: 10.11.2014
Autor: Wiesław Prusik
Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach doczekał się wreszcie długo wyczekiwanego remontu.Problem nieszczelnego dachu i niepotrzebnie uciekającego ciepła z budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach przez wiele lat prześladował nie tylko pracowników biblioteki, ale również, a może przede wszystkim, jej użytkowników. Nie można było również w pełni wykorzystać i zagospodarować poddasza w celu przechowywania tam wielu niezbędnych sprzętów i akcesoriów.

Dofinansowanie

Zmieniło się to wraz z szansą dofinansowania remontu ze środków zewnętrznych, a ściślej mówiąc ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Niezbędną dokumentację techniczną przygotowało Biuro Projektowe Pana Makiewicza z Piecek. Natomiast stosowny wniosek o dofinansowanie, realizowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, osobiście napisał i złożył zastępca Burmistrza – Wiesław Prusik. Wniosek następnie uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego i w związku z tym Burmistrz Ryszard Ostrowski podpisał w dniu 12 marca 2013r. umowę o dofinansowanie. Wartość dofinansowania wyniosła 75% kosztów kwalifikowanych zadania i wyniosła 130 tys. zł. Koszty własne Gminy to kwota 72 243zł.

Wykonawca

Kolejnym krokiem był wybór wykonawcy zadania przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawcą została firma „Przedsiębiorstwo Usługowe Adam Stadnik” z Korsz.Remont polegał na wymianie całego poszycia dachowego z desek i całkowitej wymianie pokrycia dachu z dachówek ceramicznych. Dodatkowo obejmował również docieplenie stropu i lukarn oraz wymianę instalacji odgromowej wraz z remontem poddasza i wymianie znajdujących się na nim podłóg. Wykonawca odnowił również elewację zewnętrzną budynku.

Trochę historii

Z budynkiem, będącym obecnie siedzibą biblioteki, wiąże się kawałek ciekawej historii. Otóż został on zbudowany w latach 50-tych ubiegłego wieku jako budynek mieszkalny. Następnie został dostosowany na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, który do momentu wybudowania nowego budynku przy ul. Reymonta był jego siedzibą. Po przeniesieniu służby zdrowia do nowego obiektu przekazano budynek pod potrzeby bibliotekarstwa. Warto wspomnieć, że do tego momentu siedziba biblioteki mieściła się w bardzo ciasnych i nie przystosowanych do tego celu pomieszczeniach w budynku przy ul. Mickiewicza 2. Nowa siedziba wymagała szeregu nakładów remontowych. Jednym z najważniejszych, oprócz kompleksowego remontu dachu, była likwidacja przestarzałej kotłowni i podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Budynek został podłączony również do sieci kanalizacji sanitarnej, a wokół niego powstały nowe parkingi i zagospodarowane zostały tereny zielone.

Oficjalne oddanie do użytku

W dniu 7 listopada 2014r. odbyła się uroczystość symbolicznego oddania do użytku nowo wyremontowanego obiektu. Wśród gości byli m.in. Burmistrz Korsz – Ryszard Ostrowski, zastępca Burmistrza Wiesław Prusik, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Pani Renata Pietrulewicz, duchowni tutejszej parafii, na czele z proboszczem księdzem Tomaszem Stempkowskim, przedstawiciele Rady Miejskiej w Korszach z przewodniczącą Czesławą Orłowską Staniszewską i wiceprzewodniczącym – Tadeuszem Woźniakiem. Obecni byli także dyrektorzy jednostek gminnych, prezesi spółek gminnych, Komendant Policji, pracownicy filii bibliotecznych, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy. Oczywiście nie mogło zabraknąć gospodarzy obiektu, a więc Pani Dyrektor Jadwigi Hajduk wraz z pracownikami. 
Uroczystość zapoczątkowana została symbolicznym przecięciem wstęgi. Następnie proboszcz- ksiądz Tomasz poświęcił obiekt. W dalszej kolejności goście przeszli do wnętrza budynku, gdzie najpierw zapoznali się ze stanem nowo wyremontowanych pomieszczeń na poddaszu. Kolejny etap uroczystości miał miejsce w pomieszczeniu głównym wypożyczalni książek. Pani Dyrektor – Jadwiga Hajduk poprowadziła tam jego dalszą część. Pierwszym, który zabrał głos, był Burmistrz Ryszard Ostrowski. Przypomniał on pokrótce historię obiektu i proces inwestycyjny, a następnie podziękował wszystkim, dzięki którym udało się zrealizować remont. Burmistrz na koniec życzył, aby budynek dobrze służył mieszkańcom przez wiele lat.
Kolejną osobą zabierającą głos była pani Wicedyrektor WBP. Wspomniała o tym, że nie tylko doskonała praca i przygotowanie kadry stanowi o sukcesie placówki bibliotecznej. Nie mniej ważne jest również wsparcie samorządu. Przypomniała także sukcesy jakimi może poszczycić się biblioteka w Korszach oraz doskonałe miejsca w ogólnopolskim rankingu bibliotek.
Bez wątpienia inwestycja przyczyniła się do zmniejszenia kosztów użytkowania obiektu poprzez niższe opłaty za energię cieplną, lepszy komfort termiczny przebywania w nim pracowników i użytkowników. Nie mniej istotne znaczenie ma wygospodarowanie kilku w pełni funkcjonalnych pomieszczeń na poddaszu, które również są bardzo potrzebne.
Remont budynku Biblioteki Miejskiej w Korszach w dotychczasowym zakresie jest to jeden z etapów, co prawda najważniejszy, kolejnych modernizacji wynikających zarówno z potrzeb jak i konieczności. Zostało do wykonania przede wszystkim docieplenie ścian zewnętrznych oraz odwodnienie budynku. Mamy nadzieję, że uda się na to pozyskać środki zewnętrzne. Poczyniliśmy już w tym kierunku pierwszy krok przystępując do tworzenia planu gospodarki niskoemisyjnej, który pozwoli w przyszłości składać kolejne wnioski o dofinansowanie w ramach termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
Działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach należy ocenić bardzo pozytywnie. Jest to jednostka wyróżniająca się nie tylko w województwie ale również w skali kraju. Dowodem jest chociażby fakt zdobycia w tym roku, w ogólnopolskim rankingu bibliotek, 10 miejsca na ponad 800 startujących. Warto więc bez wątpienia w tak zaangażowane i dobrze zarządzane jednostki nadal inwestować.