ZAANGAŻOWANIE SAMORZĄDU W KULTURALNY ROZWÓJ GMINY DROGĄ DO SUKCESU BIBLIOTEKI

dodano: 14.10.2014
Po raz kolejny Korszeńska biblioteka udowodniła, że biblioteka to nie tylko półki z książkami. Dobra współpraca i wsparcie samorządu sprzyja jej rozwojowi i pozwala spełniać oczekiwania i potrzeby mieszkańców miasta i gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach już po raz trzeci brała udział w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek gmin wiejskich i miejsko – wiejskich oraz miast poniżej 15 tys. mieszkańców corocznie organizowanym przez „Rzeczypospolitą" i Instytut Książki.

Celem organizatorów Rankingu Bibliotek jest rozpropagowanie najlepszych praktyk w prowadzeniu tego typu instytucji kulturalnych w mniejszych ośrodkach, które skutecznie podejmują działania mające na celu rozwijanie czytelnictwa i aktywizowanie lokalnej społeczności.

Metodologię rankingu opracowała kapituła w składzie: Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki; Paweł Jabłoński, Zastępca Redaktora Naczelnego dziennika „Rzeczpospolita"; Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej; Elżbieta Stefańczyk, prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Andrzej Tyws, przewodniczący Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych oraz Anna Cieślak-Wróblewska z dziennika „Rzeczpospolita".

Ocenie podlegały między innymi takie parametry jak: powierzchnia biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, zatrudnienie na stanowiskach bibliotekarskich w 2013 r., liczba odbytych przez personel szkoleń podnoszących kompetencje pozabiblioteczne, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego po 2003r. jako procent całego zbioru, jak również nowe książki zakupione w 2013 r., O punktacji decydował również udział dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2014 r. (jako proc. budżetu samorządu ogółem), środki pozabudżetowe pozyskane przez bibliotekę w 2013r. Zdecydowanie na punktację miał również wpływ poziom czytelnictwa.

Kolejne punkty można było uzyskać za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów, posiadanie własnej strony internetowej i dostępność Internetu dla czytelników, działające przy bibliotece kółka czytelnicze, literackie, wolontariat, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, książki dla niewidomych i słabo widzących.

Biorąc pod uwagę wymienione kryteria można było otrzymać 335 punktów. Biblioteka w Korszach uzyskując 278,92 punktów znalazła się na zaszczytnym 10 miejscu na ponad 800 bibliotek biorących udział w rankingu.

Do Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie na uroczystą galę ogłoszenia wyników tegorocznego Rankingu zaproszono dyrektor biblioteki-Jadwigę Hajduk oraz burmistrza Korsz Ryszarda Ostrowskiego, którzy odebrali dyplomy z rąk Jacka Olbrychta, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatorów Rankingu - Grzegorza Gaudena, dyrektora Instytutu Książki i Pawła Jabłońskiego, zastępcy redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”.

Podczas gali nagrodzeni zostali przedstawiciele samorządów i bibliotek z pierwszej dziesiątki rankingu oraz liderzy każdego z województw.
Bardzo dobra pozycja korszeńskiej biblioteki to niewątpliwie sukces zarówno biblioteki jak i samorządu.

To, że samorząd inwestuje w kulturę w naszym mieście i gminie widać gołym okiem. W ostatnich latach większość naszych filii przeszła gruntowne remonty. Filia w Garbnie znalazła swoje lokum w oddanej do użytku w lipcu 2013 r. świetlicy wiejskiej. We wrześniu 2014 r. zakończono remont i termomodernizację dachu budynku siedziby biblioteki w Korszach.

Jednak na każdy sukces składa się w dużej mierze również praca zespołu ludzi. To właśnie praca bibliotekarzy zaangażowanych w działania na rzecz jakości i komfortu obsługi użytkowników biblioteki, w działania kulturalno-oświatowe, w animację kultury lokalnej miała ogromny wpływ na wyniki rankingu, dlatego bibliotekarzom należą się podziękowania za ich wkład i pracę.

Sukces ten nie byłby również możliwy, gdyby nie nasi użytkownicy, dlatego największe podziękowania kierujemy właśnie do Nich, naszych czytelników, przyjaciół oraz partnerów za ich obecność i udział w budowaniu kulturalnej przestrzeni w naszym mieście i gminie oraz za życzliwość i wsparcie. Nie ukrywamy, że liczymy na ich dalszą aktywność.

Wypracowany wspólnie sukces motywuje nas do dalszej wytężonej pracy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do licznego korzystania z naszej oferty, a my ze swojej strony postaramy się nie zawieść Waszego zaufania.