BIBLIOTEKA W KORSZACH PONOWNIE W CZOŁÓWCE NAJLEPSZYCH BIBLIOTEK W POLSCE

dodano: 03.12.2018
autor: MGBP Korsze
Od 2011 roku Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” nagradzają samorządy za ich zaangażowanie w rozwój i dobre zarządzanie bibliotekami publicznymi. Organizatorom przyświeca idea, aby poprzez dobrze działającą bibliotekę, wszyscy mieszkańcy otrzymali łatwy i całkowicie bezpłatny dostęp do literatury, a więc wiedzy, nowych mediów i szeroko rozumianej kultury.

W tegorocznym Rankingu organizatorzy wysłali ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). Odpowiedzi udzieliło prawie 750 placówek, które tym samym wzięły udział w Rankingu. Ankieta zawierała 26 pytań, w tym m.in. o:

- powierzchnię bibliotek i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
- średnie zatrudnienie w placówce,
- czas pracy biblioteki,
- wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
- wielkość księgozbioru nabytego w ciągu 10 lat jako procent całego zbioru,
- zakupione nowe książki.

Punkty były przyznawane m.in. za:

- dostępne tytuły prasowe,
- dostęp do nowych mediów,
- udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
- działające przy bibliotece kółka czytelnicze, literackie, artystyczne.

Przy ocenie były również wykorzystywane dane GUS.

Dzięki aktywności naszych użytkowników oraz wytężonej pracy bibliotekarzy, jak również dbałości samorządu o kulturę i placówki biblioteczne w naszej gminie w tegorocznej, ósmej już edycji ogólnopolskiego Rankingu, Korszeńska Biblioteka zajęła zaszczytne 19 miejsce w kraju.

Po raz kolejny Biblioteka w Korszach udowodniła, że praca na rzecz czytelnika i użytkownika Biblioteki jest w tej placówce bardzo ważna, potrzebna i doceniana. To dzięki temu, że placówka prowadzona jest na wysokim poziomie, jej usługi dostosowane są do zmieniającej się rzeczywistości, zaś jej użytkownicy są współtwórcami oferty bibliotecznej, jest ona miejscem chętnie odwiedzanym oraz może poszczycić się wysokimi wskaźnikami czytelnictwa. To właśnie tu użytkownik oprócz tego, że może mile spędzić czas z książką i nad książką, to również może wnosić własne pomysły oraz dzielić się nimi z innymi, współpracować z personelem biblioteki przy realizacji różnych zadań, organizacji wydarzeń i wprowadzaniu nowych rozwiązań.

Zmieniającą się rolę bibliotek, ich usługowy charakter i konieczność otwierania tych placówek w soboty, tak aby całe rodziny mogły skorzystać z ich oferty oraz znaczenie samorządów w rozwoju tych placówek podkreślił dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej podczas tegorocznej uroczystej gali wręczenia nagród 10 najlepszym bibliotekom uczestniczącym w Rankingu Bibliotek 2018 r. oraz liderom każdego z województw. Dyrektor zaapelował przy tym do samorządowców, aby zadbali o odpowiednie wsparcie finansowe i zwiększenie etatów, co umożliwi wydłużenie czasu pracy bibliotek. Podsumowując swoje wystąpienie stwierdził, że "gminy, które posiadają słabe biblioteki to gminy niekulturalne".

Pragniemy przypomnieć, że Biblioteka w Korszach w Rankingu Bibliotek bierze udział już od 2012 roku, czyli od drugiej edycji i zajmowała dotychczas:

- w 2012 r. - 15 miejsce w kraju i 1 w województwie warmińsko-mazurskim
- w 2013 r. - 8 miejsce w kraju
- w 2014 r. - 10 miejsce w kraju
- w 2015 r. - 19 miejsce w kraju
- w 2016 r. - nie składaliśmy ankiety
- w 2017 r. - 41 miejsce w kraju

Źródła:

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=20924
https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,ranking-bibliotek-2018-%E2%80%93-poznalismy-zwyciezcow-[relacja],2324.html