PRZYPOMNIELI SOBIE PISANIE I OBSŁUGĘ EMAILA

Autor: Tomasz Lenkowski
Osoby 50+ po nieco dłuższej przerwie świątecznej spotkały się na zajęciach komputerowych. Czas od ostatniego spotkania szybko minął. Z pamięci naszych młodych duchem kursantów uleciało troszeczkę wiadomości. 
Przypomnieliśmy sobie pisanie w Microsoft Word, obsługę emaila. Nowym tematem była obsługa prostych programów graficznych do edycji zdjęć.

- Nasza dzielna dwunastka jak zwykle wykazała wielką chęć i determinację w przyswajaniu wiedzy – mówi Elżbieta Kozłowska latarniczka Polski Cyfrowej Równych Szans.

- Następne spotkanie będzie praktycznym sprawdzianem nabytej wiedzy i umiejętności, ponieważ krok po kroku powtórzymy wszystko, co do tej pory przerobiliśmy – dodaje Elżbieta Kozłowska. 

Zajęcie poprowadzili Elżbieta Kozlowska i Tomasz Lenkowski.
Kurs bezpłatnie organizują wspólnie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach oraz Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”.