POLSKIE DZIECI NA LITWIE OTRZYMAŁY PACZKI NOWOROCZNE

dodano: 17.02.2020
autor: KSSK Otwarte Drzwi, MOK Korsze, MGBP Korsze
W ostatnich miesiącach ubiegłego roku prowadzona była zbiórka publiczna pod hasłem „Świąteczna zbiórka do puszek i darów rzeczowych dla polskich dzieci z Ejszyszek”. Mieszkańcy Korsz mogli składać dary w Urzędzie Miejskim w Korszach, Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach oraz Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach.

Kolejną już zbiórkę przeprowadziło Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Otwarte Drzwi”. Łącznie przekazano dary na kwotę 4 602,20 zł.

Zostało przygotowanych 40 paczek dla najmłodszych mieszkańców gminy Ejszyszki na Litwie. Paczki przekazała na ręce dzieci oraz dyrektor Domu Polskiego w Ejszyszkach Anny Jesvilienė delegacja z Korsz.

Delegacja w składzie Tomasz Lenkowski dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach i jednocześnie prezes Korszeńskiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Otwarte Drzwi”, Elżbieta Pasieka główna księgowa MOK oraz skarbnik stowarzyszenia, Krystyna Rynkiewicz członek stowarzyszenia.

Dzieci w paczkach otrzymały zabawki, słodycze, książki, art. piśmienne. Największą radość sprawiły pluszowe misie. Nasi mali rodacy w ramach podziękowania przedstawili krótką część artystyczną, w której tańczyli i śpiewali piosenki w języku polskim. Radość i wdzięczność panowała wśród obdarowanych dzieci i ich rodziców.

Tomasz Lenkowski złożył życzenia noworoczne i przekazał pozdrowienia od Ryszarda Ostrowskiego burmistrza Korsz który tradycyjnie wspiera akcje pomocowe dla rodaków na Litwie.

Ejszyszki to miasto, z którym Gmina Korsze ma podpisane porozumienie o współpracy. Jest to bardzo aktywna współpraca na wielu płaszczyznach. Wymiana międzynarodowa w sferze kultury, sportu oraz współpracy władz samorządowych.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli naszą zbiórkę. Szczególne podziękowania składamy dla firm, które przekazały dary lub wsparły akcję finansowo: Signify Poland sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier”, „Maspex” sp. z o.o., „MTI” Furninova Polskasp. z o.o.