PODSUMOWANIE PROJEKTU O FINANSACH

Autor: Anna Konopka i Halina Wołodko
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach brała udziału w II edycji projektu „O finansach… w bibliotece”, który adresowany był do osób w wieku 50+. Szkolenia realizowane był przy współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Narodowym Bankiem Polskim. 

Głównym celem projektu było zwiększenie u osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej. 
Szkolenia „O finansach… w bibliotece” odbywały się od kwietnia do sierpnia w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach oraz w Filii w Łankiejmach i w Sątocznie. Zajęcia prowadzone były przez przeszkolone w tym zakresie bibliotekarki: Halinę Wołodko z MGBP Korsze oraz Annę Konopka z Filii Bibliotecznej w Łankiejmach. Zostały zorganizowane trzy grupy szkoleniowe – łącznie podczas 15 spotkań przeszkoliliśmy 30 osób. W trakcie kursu uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak założyć elektroniczne konto bankowe, jak przez Internet płacić rachunki, sprawdzić oprocentowanie kredytu czy lokaty, na co zwrócić uwagę ubezpieczając dom, samochód czy kupując polisę na życie. 

Tematem ostatniego modułu był Narodowy Bank Polski i jego wpływ na codzienne życie Polaków. Chcąc w jak najlepszy sposób zapoznać uczestników z działalnością NBP w dniu 26.08.13 r., dzięki Burmistrzowi Miasta i Gminy Korsze, który sfinansował wyjazd, wybraliśmy się z wycieczką do Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie. W tym czasie trwała wystawa „Euro, waluta europejska” ukazująca historię waluty europejskiej oraz proces, który doprowadził do utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. Dowiedzieliśmy się także jaka była historia strefy euro, jaką rolę pełni euro w Unii Europejskiej i świecie oraz jakie jest jej znaczenie dla obywateli unii. Przy okazji wizyty w Olsztynie odwiedziliśmy również bibliotekę multimedialną Planetę 11, która jest wyjątkową, nowoczesną i łamiącą wszelkie stereotypy biblioteką. 

Zakończenie projektu odbyło się w dniach 29-30.08.13 r. w bibliotece w Korszach, Łankiejmach i Sątocznie. Wszyscy biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty. Zakończenie szkolenia wzbudziło wiele emocji. Uczestnicy podkreślali, że w sposób łatwy i przystępny przyswoili wiele pojęć z dziedziny finansów. Zdobyta wiedza pozwoliła naszym kursantom stać się świadomymi odbiorcami, wiedzącymi, że atrakcyjna oferta nie zawsze jest dla nas korzystna, a przede wszystkim, że warto się ubezpieczać. Świadczy o tym historia jednej uczestniczki. Dzięki szkoleniu ubezpieczyła ona swoje mieszkanie, które parę dni później zostało zalane przez sąsiadów. Sukcesem jest także to, iż wiele osób wyraziło chęć udziału w podobnych szkoleniach. 
Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt serdecznie dziękujemy!