PIERWSZE SPOTKANIA Z PROJEKTU „RÓWNAĆ SZANSE”

dodano: 06.03.2019
autor: MGBP Korsze
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach otrzymała dotację w wysokości 8400,00 zł na realizację projektu „Warmia i Mazury jakich nie znacie” w ramach Programu „Równać Szanse 2018 - Regionalny Konkurs Grantowy”. Celem programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.

Głównym celem naszego projektu pt. „Warmia i Mazury jakich nie znacie” jest rozwijanie umiejętności pracy w grupie, integracja pomiędzy uczestnikami projektu będącymi mieszkańcami różnych miejscowości w gminie Korsze, a także zwiększenie umiejętności planowania oraz wzrost wiary we własne możliwości.

Do projektu zakwalifikowało się 13 osób w wieku 13-19 lat z terenu miasta i gminy Korsze. Odbyły się już dwa spotkania młodzieży, podczas których omówione zostały m.in. cele i harmonogram projektu. Została przeprowadzona także ankieta sprawdzająca umiejętności społeczne uczestników. Stworzony został kontrakt grupowy zobowiązujący uczestników zajęć projektowych do przestrzegania wspólnych zasad.

Na drugim spotkaniu młodzież gościła Panią przewodnik, która opowiedziała o najciekawszych miejscach naszego regionu. Uczestnicy wyszukali w Internecie i literaturze, zarówno te miejsca o których opowiadała przewodnik, jak również informacje o nietypowych i ciekawych atrakcjach turystycznych na terenie Warmii i Mazur oraz miejscach związanych z różnymi legendami. Młodzież wybrała i omówiła miejsca i obiekty, które ich zdaniem są warte zwiedzenia. Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 9 marca uczestnicy projektu wybiorą konkretne miejscowości i atrakcje, które będą chcieli odwiedzić podczas wyjazdów edukacyjnych.