PIERWSZE DZIAŁANIA I PLANY NA ODKRYWANIE WARMII I MAZUR

dodano: 01.04.2019
autor: MGBP Korsze
W marcu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach odbyły się kolejne spotkania młodzieży biorącej udział w projekcie „Warmia i Mazury jakich nie znacie”.

Podczas zajęć, które odbyły się 9 marca, uczestnicy projektu wybrali miejsca w naszym regionie, które chcieliby zwiedzić w trakcie pierwszego wyjazdu edukacyjnego. Pomysłów nie brakowało, więc młodzież musiała porozumieć się w kwestii wyboru. Tereny Warmii i Mazur okazały się pełne niezwykłych i interesujących miejsc, często związanych z jakąś legendą lub ciekawą historią. Rozpoczęto także prace nad stworzeniem questu, który jest formą aktywnego zdobywania wiedzy i polega na wykonywaniu wcześniej przygotowanych zadań. Uczestnicy wyszukiwali ciekawostki i cechy charakterystyczne dla wybranych miejsc regionu, aby później zapisać je w formie zagadek.

Kolejne spotkania odbyły się 16 i 19 marca. Uczestnicy podczas tych zajęć kontynuowali pracę nad questami - opracowywali hasła i zagadki oraz dokonywali poprawek, aby uzyskać zadowalający efekt. Zadanie było skomplikowane, ponieważ wymagało niezwykłej pomysłowości i wiedzy, a tworzone zagadki miały naprowadzać na właściwe tory, ale nie mogły być za łatwe. Praca odbywała się w dwóch grupach, każda z nich tworzyła osobny quest dla drużyny przeciwnej, który będzie rozwiązywany podczas pierwszego wyjazdu edukacyjnego. Młodzież pracowała również nad graficzną stroną swoich questów. Wykorzystywała przy tym różne techniki - zarówno odręczne szkice, jak i programy komputerowe. Uczestnicy projektu podzielili się również zadaniami do wykonania w związku z organizacją wyjazdu edukacyjnego.

Na następnych zajęciach, które odbędą się 13 kwietnia, uczestnicy zaprezentują efekty swoich działań organizacyjnych, omówią je i wspólnie zaplanują szczegóły pierwszego wyjazdu.

Z każdym kolejnym spotkaniem można zaobserwować coraz większą integrację wśród uczestników. Każdy z nich ma okazję do działania, wykorzystując przy tym swoje mocne strony, a także rozwijając się w słabszych obszarach. Młodzież, mimo że podczas realizacji projektu wykonuje trudne i wymagające zadania,  podchodzi do nich z entuzjazmem, a nawet potrafi dobrze się przy tym bawić.