PIELGRZYMKA DO ŚWIĘTEJ LIPKI

dodano: 11.05.2018
autor: MGBP Korsze
Dnia 3 maja (Święto Konstytucji 3 maja) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zorganizowała niepodległościową pieszą pielgrzymkę do Świętej Lipki.

Dziękowaliśmy Matce Bożej za dane nam łaski oraz opiekę nad naszą Ojczyzną z prośbą o następne 100 lat. Uczestnikami pielgrzymki byli: Członkowie Klubu Seniora „Pod Dębem”, Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Korszach, Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Kraskowa „Pomost” oraz chętni mieszkańcy Korsz i Kraskowa.

W imieniu pielgrzymów serdecznie dziękujemy Wiesławowi i Rafałowi Kozłowskim za prowadzenie i opiekę, Marii i Jerzemu Urbanowicz za wytyczenie trasy pielgrzymkowej oraz pani Małgorzacie Zubek za asekurację samochodem.