ORANGE DLA BIBLIOTEK

dodano: 31.12.2014
Cel Programu – wspieranie rozwoju społeczeństwa  informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii  komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by Biblioteki stały  się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

W ramach Programu Biblioteka otrzymała dotację celową, którą będzie  mogła wykorzystać na swoje cele statutowe, a w szczególności na pokrycie kosztów z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamentowych oraz sprzętowych niezbędnych do zapewnienia dostępu do Internetu, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o  charakterze edukacyjnym. W 2014 roku na działania związane z popularyzacją Internetu, biblioteka otrzymała z Fundacji dotację w wysokości 5804,57 zł, którą przeznaczyliśmy na pokrycie kosztów Internetu i działania edukacyjne wszystkich grup użytkowników w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.