O UBEZPIECZENIACH W BIBLIOTECE

Autor: Anna Konopka i Halina Wołodko
Kolejny moduł spotkań pt. „ Ubezpieczenia” został już zrealizowany. Następne spotkania pt. „Bank centralny i inne banki” odbędą się w drugiej dekadzie sierpnia.

Celem projektu jest zwiększenie u osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej w sposób łatwy i przystępny.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w projekcie.