KRASKOWO - PODNIEŚLI STANDARD USŁUG

Autor: Tomasz Lenkowski

„Remont i modernizacja Filii Bibliotecznej w Kraskowie” pod takim hasłem Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zrealizowała projekt we wsi Kraskowo. Zadanie przeprowadzono dzięki przyznanej pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.

 

- Koszt całości zadania to 44 056,00zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 25 000,00zł. Wkład własny do projektu ( ponad 19 000,00zł) zabezpieczyła nam Gmina Korsze, za co bardzo dziękujemy Burmistrzowi Korsz oraz Radzie Miejskiej. Prace prowadzone były od lipca do września – mówi Jadwiga Hajduk dyrektor MGBP w Korszach.

- Wydzielono pomieszczenie z sali bibliotecznej i wykonano łazienkę, wykonano instalację wentylacyjną i zmodernizowano instalację elektryczną, ułożono płytki ceramiczne w łazience, zamontowano zbiornik bezodpływowy (szambo) i wykonano wiele innych prac remontowych i modernizacyjnych.

-Celem naszego projektu było podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych, poprawa jakości i dostępności do dóbr kultury mieszkańcom Kraskowa i okolic. Zależało nam na tym ponieważ Biblioteka oprócz wypełniania  zadań statutowych pełni również rolę świetlicy wiejskiej– dodaje Jadwiga Hajduk.

 

Uroczyste otwarcie biblioteki po remoncie odbyło się dzisiaj (tj. środa 07.11.2012). Na spotkaniu obecni byli Ryszard Ostrowski burmistrz Korsz, mieszkańcy Kraskowa oraz zaproszeni goście. Symboliczną wstęgę przecięli wspólnie Ryszard Ostrowski i Jadwiga Hajduk i Małgorzata Zubek.

Prezentację multimedialną z przebiegu remontu i modernizacji przedstawiła dyrektor biblioteki. W tematykę działalności Filii Bibliotecznej w Kraskowie wprowadziła przybyłych gości Katarzyna Kietlińska - bibliotekarka. Uroczystość przebiegała w bardzo kameralnej atmosferze.

 

- Remont i modernizacja zbiegła się w tym roku z rocznicą 640-lecia istnienia Kraskowa. To dobra okazja do upamiętnienia tego wydarzenia również przez tego typu działanie. Ten rok obfitujący w tak doniosłe wydarzenia zapewne na długo zapadnie w świadomość mieszkańców Kraskowa – mówi Jadwiga Hajduk.