NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

dodano: 07.06.2021
autor: Gmina Korsze
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet. To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich.

Dlaczego spis powszechny jest ważny?

- Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym.
- Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
- Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej.
- Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
- Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.