NAJLEPSZA BIBLIOTEKA W WOJEWÓDZTWIE I 15 W KRAJU

Autor: Tomasz Lenkowski

II EDYCJA RANKINGU BIBLIOTEK

Już drugi raz Instytut Książki razem z „Rzeczpospolitą” zorganizował ranking bibliotek. Przedsięwzięcie miało na celu wyeksponowanie najlepszych praktyk oraz wzorowej współpracy samorządów z bibliotekami.

700 BIBLIOTEK Z CAŁEJ POLSKI

W tegorocznej edycji rankingu wzięło udział ok. 700 bibliotek. Adresatami rankingu były gminy wiejskie i miejsko-gminne oraz miasta mające mniej niż 15 000 tyś. mieszkańców.
W ocenie brano pod uwagę m.in. powierzchnię bibliotek i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnie zatrudnienie w placówce, księgozbiór na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego po 2001r., procent dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2012r., pozyskanie środków pozabudżetowych w 2011r., dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostępność Internetu dla czytelników, posiadanie strony internetowej, działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie oraz wolontariat.
Organizatorzy wykorzystali również dane z GUS o liczbie czytelników w bibliotece na 1000 mieszkańców, oraz liczbie wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w 2011r.

PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE I PIĘTNASTE W KRAJU

Rozstrzygnięcie oraz podsumowanie rankingu odbyło się 19 listopada br. w Warszawie. Z rąk organizatorów dyplom odebrała Jadwiga Hajduk dyrektor Miejsko-Gminne Biblioteki Publicznej w Korszach. Biblioteka zajęła pierwsze miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. Piętnaste miejsce w kraju.

WSPÓLNY SUKCES

- To niewątpliwie nasz wspólny sukces. Uzyskane wyniki to również zasługa samorządu gminnego. Dzięki wsparciu Burmistrza Korsz oraz Rady Miejskiej możemy realizować naszą misję i ciągle się rozwijać. Świadczyć o tym może między innymi wspólnie przeprowadzony
w tym roku remont i modernizacja Filii Bibliotecznej w Kraskowie. Inwestujemy w infrastrukturę całej naszej sieci bibliotek. W ostatnich latach większość filii przeszła gruntowne i kapitalne remonty.
Dzięki temu, że bierzemy udział w wielu projektach posiadamy najlepsze pracownie komputerowe w naszej gminie. Aktywnie włączamy się w organizowanie życia kulturalnego w mieście i całej gminie. Przy naszej bibliotece działają koła zainteresowań. Ściśle współpracujemy z przedszkolem, szkołami i stowarzyszeniami. Partnerska praca na rzecz rozszerzania oferty naszej biblioteki i filii wydała kolejne owoce – mówi Jadwiga Hajduk dyrektor MGBP w Korszach.

- Tak wysokie miejsce zobowiązuje nas do dalszego i jeszcze większego zaangażowania. Musimy ciągle uatrakcyjniać naszą ofertę i dostosowywać ją do potrzeb jakże dzisiaj wymagającego użytkownika. Zadanie trudne, ale jak widać z rankingu możliwe do zrealizowania nawet w małych środowiskach. Wszyscy ciężko pracujemy i cieszymy się, że zostaliśmy docenieni w tak prestiżowym rankingu – dodaje Jadwiga Hajduk.

BIBLIOTEKA ZNANA I DOCENIANA

Biblioteka jest aktywna w niemalże każdej sferze życia społecznego. Bibliotekarzy można spotkać nie tylko za biurkiem bibliotecznej sali, ale również podczas imprez kulturalnych. Wielowymiarowość pracy naszej biblioteki znana i doceniana jest w środowisku bibliotek całego województwa.