LEPSZY INTERNET ZALEŻY OD CIEBIE

dodano: 10.03.2016
autor: Jadwiga Hajduk
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach już po raz kolejny włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, które obchodzone były w bieżącym roku 9 lutego. Inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów podejmowane były przez cały miesiąc luty.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Zasoby te dobrze wykorzystane mogą służyć zarówno do edukacji, jak i do rozrywki.

W Polsce organizacją Dnia Bezpiecznego Internetu od 2005 roku zajęła się Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Głównym partnerem wydarzeń jest Fundacja Orange.

Wszystkim zajęciom jakie prowadziliśmy w ramach DBI przewodziło tegoroczne hasło akcji „Lepszy Internet zależy od Ciebie”. Na cykl zajęć składały się warsztaty edukacyjne dla uczniów klas I-VI o bezpiecznym korzystaniu z dobrodziejstw Internetu.

Zajęcia prowadzone były w Oddziale dla dzieci w Korszach oraz placówkach filialnych w Sątocznie i Garbnie. 279 uczniów z 14 klas szkoły podstawowej poznało zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w sieci (cyberprzemoc) oraz jakie grożą konsekwencje sprawcom cyberprzemocy.

Młodzi uczestnicy zajęć z zaciekawieniem słuchali, jakie mogą być konsekwencje nieodpowiedzialnego zamieszczania zdjęć i nagrań na portalach internetowych, korespondowania i umawiania się z nieznajomymi poprzez sieć, zamieszczania w sieci informacji (np. miejsca zamieszkania, stanu posiadania, itp.) mogących być wykorzystane przez osoby trzecie w celach przestępczych (ośmieszania, kradzieży mienia, nękania, itd.).

Uczniowie, na podstawie prezentowanych przykładów przekonali się również, że warto informacje zaczerpnięte z Internetu sprawdzać z innymi źródłami, aby upewnić się, że są one prawdziwe.

Bardzo ważnym elementem zajęć było zapoznanie młodych użytkowników Internetu ze stronami internetowymi i numerami telefonów, gdzie mogą skorzystać z pomocy w momencie zaistnienia nieprzewidzianych i niebezpiecznych sytuacji w sieci.

Nabytą wiedzę uczestnicy zajęć mogli utrwalić podczas rozwiązywania krzyżówki i zagadek z tematyki nawiązującej do bezpieczeństwa w sieci.

Wizualną formą utrwalenia zasad bezpiecznego korzystania z Internetu był przygotowany dekalog, przedstawiony na planszach i zawierający 10 najistotniejszych przykazań przy korzystaniu z Internetu. Plansze umieszczone w widocznym miejscu umożliwiają wszystkim odwiedzającym bibliotekę zapoznanie się z głównymi zasadami bezpieczeństwa w sieci lub przypomnienie bądź utrwalenie nabytej wcześniej wiedzy.

Bezpieczeństwo w sieci to bardzo ważny temat w dobie komputeryzacji i informatyzacji dlatego apelujemy o to, aby włączyć się w działania na rzecz tego bezpieczeństwa i czuć się odpowiedzialnym za to w jaki sposób korzysta się z sieci oraz uczyć tej odpowiedzialności już od najmłodszych lat.

W prowadzonych przez naszą placówkę zajęciach bardzo pomocne były materiały edukacyjne i multimedialne, kursy e-learningowe oraz scenariusze zajęć przygotowane przez organizatora akcji i dostępne w Internecie.

Zachęcamy wszystkich korzystających z Internetu, a szczególnie rodziców i opiekunów, do zaglądania i korzystania z tych materiałów na stronach www.dbi.pl, www.dzieckowsieci.fdn.pl oraz www.sieciaki.pl. Znajdą tam Państwo wiele ciekawych informacji, dzięki którym można pogłębić własną wiedzę na temat bezpiecznego serfowania w sieci, ale przede wszystkim są tam materiały edukacyjne dla naszych pociech. Na podstawie tych materiałów w sposób łatwy i przyjemny możemy zwiększyć bezpieczeństwo młodych internautów.