KORSZEŃSKA BIBLIOTEKA W CZOŁÓWCE KRAJOWEJ

Autor: Jadwiga Hajduk
KORSZEŃSKA BIBLIOTEKA W CZOŁÓWCE KRAJOWEJ 

Już po raz trzeci Instytut Książki razem z „Rzeczpospolitą” zorganizował ranking bibliotek. Przedsięwzięcie miało na celu wyłonienie najlepiej prowadzonych bibliotek w mniejszych samorządach, a za tym wskazanie gmin, które przywiązują szczególną wagę do rozwijania czytelnictwa i aktywności społecznej.

W tegorocznej edycji rankingu wzięło udział 763 biblioteki. Adresatami rankingu były gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta mające mniej niż 15 000 tys. mieszkańców.
W ocenie brano pod uwagę m.in. powierzchnię bibliotek i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnie zatrudnienie w placówce, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego po 2002r., procent dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2012r., pozyskanie środków pozabudżetowych w 2012r., dostępne dla czytelników tytuły prasowe. Istotny był również dostęp do nowych mediów- posiadanie strony internetowej, dostępność Internetu dla czytelników, działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie oraz wolontariat.
Organizatorzy wykorzystali również dane z GUS o liczbie czytelników w bibliotece na 1000 mieszkańców, oraz liczbie wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w 2012r.


ÓSME MIEJSCE W KRAJU I PONADPRZECIĘTNE EFEKTY

Rozstrzygnięcie oraz podsumowanie rankingu odbyło się 25 listopada br. w siedzibie Centrum Prasowego PAP w Warszawie. Z rąk wiceministra kultury Piotra Żuchowskiego, dyrektora Instytutu Książki Grzegorza Gaudena oraz redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” Bogusława Chrabota dyplomy odebrali Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski i Jadwiga Hajduk dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach. Biblioteka znalazła się w czołówce i zajęła ósme miejsce w kraju. Na 335 punktów, jakie można było uzyskać placówka otrzymała 284,2.

WSPÓLNY SUKCES SAMORZĄDU, BIBLIOTEKI ORAZ JEJ UŻYTKOWNIKÓW

- Zajęcie w ubiegłym roku piętnastego miejsca w kraju i pierwszego w województwie warmińsko-mazurskim uważaliśmy na wielki sukces. Tegoroczne wyniki przeszły jednak nasze najśmielsze oczekiwania. Znaleźć się w pierwszej dziesiątce w kraju to nie lada wyczyn przy tak ogromnej konkurencji.
Dobra pozycja naszej biblioteki to nie tylko nasza zasługa. Prowadzenie placówek na wysokim poziomie, dostosowanie usług do zmieniającej się rzeczywistości i sprostanie coraz to nowym wymaganiom użytkowników bibliotek wymaga od władz samorządowych trudnych decyzji, przede wszystkim finansowych. Cieszy nas fakt, że nasz samorząd jest otwarty na potrzeby bibliotek i nie należy do tych, którzy na kulturze chcą oszczędzać, dlatego dzięki temu możemy ciągle się rozwijać. 
Według wiceministra Piotra Żuchowskiego najlepsze biblioteki prowadzone są nie zawsze w tych gminach, które mają najwięcej pieniędzy, a w tych, gdzie władze samorządowe rozumieją, jak ważne jest inwestowanie w kulturę. 
Biblioteki w naszej gminie mogą być powodem do dumy zarówno dla władz samorządowych, ale też dla lokalnej społeczności. Wszystkie placówki biblioteczne dzięki funduszom pozyskanym zarówno przez samorząd jak i samą bibliotekę zostały wyremontowane, zaś filia biblioteczna w Garbnie, znalazła swoje miejsce w nowo oddanej świetlicy wiejskiej – mówi Jadwiga Hajduk dyrektor MGBP w Korszach
- Jednak o naszym sukcesie w rankingu zdecydowała nie tylko powierzchnia biblioteki, dotacje na jej działalność czy liczba kupowanych nowości, ale też fantastyczna praca zespołu pracowników. To dzięki nim mogliśmy uzyskać dodatkowe punkty za działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, za prowadzoną działalność kulturalno- oświatową oraz edukacyjną w formie różnego rodzaju kół zainteresowań. Są to na ogół działania wykraczające poza zadania statutowe. Nasi bibliotekarze przełamują stereotyp zawodu bibliotekarza i bez wątpienia stają się animatorami kultury lokalnej- dodaje Jadwiga Hajduk.

Biblioteka w dzisiejszych czasach to nie tylko wypożyczalnia książek, to miejsca gdzie można skorzystać bezpłatnie z bezprzewodowego Internetu, wydrukować, zeskanować czy przesłać e-maila lub po prostu pogadać na GG lub przez Skype. To miejsca gdzie można spotkać się, spędzić przyjemnie i pożytecznie wolny czas, pogłębiać swoje zainteresowania czy rozwijać swoje pasje biorąc udział w różnego rodzaju warsztatach i spotkaniach. 

Ranking oprócz tego, że wskazuje obszary w których biblioteka uzyskuje wysokie wskaźniki to jest też wyśmienitą wskazówką do przeanalizowania i poprawienia obszarów w których wskaźniki są na średnim lub niskim poziomie. 
Przed nami trudne zadanie utrzymania tak wysokiej pozycji w przyszłorocznym rankingu. Liczymy na dalszą dobrą współpracę w tym zakresie z naszym samorządem i mamy nadzieję, że będziemy nadal działać w myśl zasady „Razem znaczy lepiej, więcej…”