KORSZE NA GALI W PAŁACU RZECZYPOSPOLITEJ

Autor: Jadwiga Hajduk
Piątek 7 marca br. był dla korszeńskiej biblioteki i samorządu Korsz wyjątkowy. W tym dniu dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach Jadwiga Hajduk oraz Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski odebrali z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego wyróżnienie. Uroczystość wręczania wyróżnień odbyła się w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie.

Biblioteka w Korszach znalazła się w pierwszej dziesiątce laureatów Rankingu Bibliotek, organizowanego przez Instytut Książki we współpracy z „Rzeczpospolitą”. Nasza placówka zajęła zaszczytne 8 miejsce na 763 biblioteki biorące udział w Rankingu. Rozstrzygnięcie oraz podsumowanie rankingu odbyło się 25 listopada ubiegłego roku w siedzibie PAP w Warszawie. W uroczystości tej również braliśmy udział. O metodologii, założeniach rankingu i naszym sukcesie informowaliśmy w  artykule z listopada 2013r. zamieszczonym na stronie internetowej biblioteki oraz Urzędu Miejskiego w Korszach.
 Korszeńska biblioteka w Rankingu Bibliotek brała udział już po raz drugi.
- W poprzedniej edycji rankingu zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie i piętnaste w kraju. Uzyskane ósme miejsce w ubiegłorocznym rankingu było dla nas miłą niespodzianką. To, że znaleźliśmy się w czołówce jest już dla nas wielkim sukcesem i wyróżnieniem, a cieszymy się z tego tym bardziej, że Minister Bogdan Zdrojewski postanowił nagrodzić laureatów nagrodami pieniężnymi, dzięki czemu nasza placówka wzbogaci się o nowości wydawnicze lub sprzęt komputerowy – mówi Jadwiga Hajduk , dyrektor MGBP w Korszach
Na piątkowej uroczystej gali docenieni zostali zarówno bibliotekarze jak i samorządy, dla których dobrze działająca biblioteka gminna jest najlepszym świadectwem dbałości o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów.

Gala była też okazją do przedstawienia najnowszych wyników badań stanu bibliotek publicznych w Polsce, dotyczących m.in.: zakupu nowości wydawniczych, liczby wypożyczeń w bibliotekach publicznych oraz liczby czytelników korzystających z tych bibliotek. Z badań tych wynika, że w 2012 roku udało się zahamować trwający od 9 lat spadek liczby wypożyczeń w bibliotekach.

„Badania prowadzone przez Bibliotekę Narodową pokazują, że nareszcie w czytelnictwie „coś drgnęło”. Oczywiście, jestem daleki od satysfakcji, ale niewątpliwie niekorzystna tendencja zaczyna się zmieniać i musimy zrobić wszystko, żeby to zjawisko wzmocnić. Wzrost liczby wypożyczeń i osób korzystających z bibliotek to przede wszystkim zasługa rzetelnej pracy bibliotekarzy - ich wysiłki przynoszą efekty, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Wszystkim pragnę za to bardzo podziękować – powiedział minister Bogdan Zdrojewski”.

-Jesteśmy dumni z tego, że również nasza biblioteka, dzięki dobrej pracy i wysokim wskaźnikom mogła przyczynić się do zahamowania niekorzystnych  tendencji w polskim bibliotekarstwie – mówi Jadwiga Hajduk.

- Chcemy podziękować naszym władzom samorządowym za angażowanie w rozwój bibliotek i kultury w naszej gminie, za pomoc i wsparcie we wszystkich podejmowanych przez naszą placówkę działaniach.

- Dziękujemy również naszym użytkownikom, że czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym naszego miasta i gminy oraz że książka na nowo staje się częstym gościem w ich domach. To między innymi dzięki Wam nasza biblioteka osiąga wysokie wskaźniki i może konkurować z innymi bibliotekami w całym kraju – dodaje Jadwiga Hajduk.