ŁANKIEJMY - KOT BOHATEREM SPOTKAŃ

KONKURS NA NAŁDANIESZJSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ

Autor: Halina Wołodko

WALENTYNKI 2013

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KORSZACH

ZAPRASZA DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROSŁYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA WYKONANIE KARTKI WALENTYNKOWEJ Z ŻYCZENIAMI

REGULAMIN KONKURSU

I CELE KONKURSU
Uczczenie Dnia Święta Zakochanych.
Pamięć o św. Walentym
Inspirowanie twórczości plastycznej
Kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć w języku polskim.
Odkrywanie talentów literackich i plastycznych
Integracja z elementami kultury światowej.

II ZASADY UCZESTNICTWA
1.Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach
2. Podmiotem konkursu jest wykonanie karty walentynkowej dowolną techniką z 
dowolnych materiałów.
3. Praca powinna zawierać krótki literacki tekst (w języku polskim) dotyczący wyrażania
uczuć.
4.Każdy uczestnik konkursu powinien pracę wykonać samodzielnie.
5.W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież, dorośli.
I kategoria 7-10 lat
II kategoria 11-14 lat
III kategoria 15-18 lat
IV kategoria powyżej 18 lat

III TERMINY
Prace ( imię, nazwisko, wiek, adres, nr. telefonu dołączone do pracy) należy
Składać do 14.02.2013 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach .

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.02-2013 roku
Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczania nagród.IV POSTANOWIENIA OGÓLNE
Oceniane będą: pomysł, estetyka wykonania i kolorystyka
Wykonane prace przechodzą na własność MGBP w Korszach