KONKURS - WEHIKUŁ CZASU

Autor: Anna Konopka
„Podróż wehikułem czasu przez historię mojej miejscowości”
Biblioteka Publiczno-Szkolna w Łankiejmach serdecznie zaprasza do poszukiwania i zaprezentowania świadectw materialnych i niematerialnych związanych z historią wsi Łankiejmy. 
Konkurs „Podróż wehikułem czasu przez historię mojej miejscowości” przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej gminy i będzie trwał do 26.08.2013r.
Celem konkursu jest:
- pobudzenie do zainteresowania się przeszłością miejsca, w którym mieszkamy i przeszłością własnej rodziny,
- poznawanie najważniejszych faktów z dziejów rodzinnej miejscowości w oparciu o wspomnienia ludzi starszych oraz materiały źródłowe (fotografie czy dokumenty) znajdujące się w rodzinnych archiwach,
- rozwinięcie umiejętności poszukiwania wiedzy o przeszłości nie tylko w podręcznikach, opracowaniach naukowych czy Internecie lecz wśród żywych świadków historii.
Konkurs polega na:
- zebranie materiałów źródłowych o swojej miejscowości (dokumentów, fotografii, zapisków, pamiętników bądź też innych pamiątek, z którymi wiąże się ciekawe wydarzenie, a także wywiadów, wspomnień czy opowieści swoich najbliższych z czasów ich młodości, lub tych przekazywanych w rodzinie z pokolenia na pokolenie),
- opisaniu zebranego materiału oraz jego przedstawienie na zajęciach,
- stworzeniu wspólnej kroniki pamiątkowej.

Przewidziane są atrakcyjne nagrody. Zapraszamy!