KOLEJNY MODUŁ SPOTKAŃ

Autor: Anna Konopka i Halina Wołodko
Kolejny moduł spotkań pt. „Kredyty, lokaty i karty – jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową?” został już zrealizowany. Następne spotkania pt. „ Ubezpieczenia” będą odbywały się w:

- Filii Bibliotecznej w Sątocznie dnia 11-06-2013 o godz. 9.00;
- Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach dnia 13-06-2013 o godz. 13.00;
- Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Łankiejmach dnia 11-06-2013 o godz. 14.00.
Celem projektu jest zwiększenie u osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej w sposób łatwy i przystępny.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w projekcie.