KOLEJNA NOWA USŁUGA W BIBLIOTECE

dodano: 03.09.2020
autor: MGBP Korsze
Drodzy Czytelnicy! Miło nam poinformować, że od września 2020 r. zaczęliśmy gromadzić dla Was gry planszowe i wprowadziliśmy możliwość ich wypożyczania. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tej usługi. W naszych zbiorach znajdziecie gry strategiczne, edukacyjne, literackie, historyczne, przygodowe i rodzinne. Gry planszowe mogą mieć ogromne znaczenie dla graczy. Tym bardziej mogą one kształtować przyszłe postawy i zachowania dzieci, jeśli odpowiednio dobierzemy je do wieku i zainteresowań. Jakie są zalety zabawy z grami planszowymi?

Gry są ważnym i wiodącym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji postaw i nastawień dzieci wobec nauki, pracy i innych osób.

Funkcja kształcąca gry polega głównie na doskonaleniu i rozwijaniu procesów i zdolności orientacyjno-poznawczych u dzieci. Podczas gry kształtują się u dzieci właściwości, które są niezbędne i potrzebne w uczeniu się, np. planowa realizacja zamierzeń, koncentrowanie uwagi na wybranym przedmiocie, spostrzegawczość i wyobraźnia, pamięć i umiejętność analizy i syntezy porównywania i obserwacji.

Funkcja poznawcza. Gry, które są ukierunkowane na cele poznawcze służą gromadzeniu materiału o otaczającej rzeczywistości społecznej i przyrodniczej oraz utrwaleniu i operowaniu zdobytymi informacjami. W grach dydaktycznych o charakterze poznawczym dzieci wykonują zadania do realizacji, których potrzebna jest określona wiedza o rzeczach, zjawiskach i prawidłowościach otaczającej dziecko rzeczywistości. Gry poznawcze pełnią rolę wspomagającą w zakresie uświadamiania dzieciom istoty poznawanych rzeczy, zjawisk i prawidłowości oraz sensu dokonujących się na oczach przemian.

Funkcja motywacyjna polega na pobudzaniu do aktywności poznawczej, która ma wyzwalać i rozwijać zainteresowania otoczeniem. Funkcja motywacyjna gier dydaktycznych jest więc przygotowaniem do podejmowania samodzielnych działań, obserwacji; wdraża do świadomej dyscypliny. Gry zapewniają większą koncentrację oraz motywację do bardziej intensywnego uczenia się, które sprzyja rozwojowi twórczości dziecięcej, umożliwiają nasilenie kontaktu między sobą, wdrażają do świadomej dyscypliny.

Funkcja integracyjna. Gry dydaktyczne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu pojęć oraz utrwalaniu zdobytej wiedzy. Jest to jedna z form działalności ludzkiej, urozmaicona zadaniami: ćwiczenia sprawiają dziecku przyjemność i zadowolenie z faktu wykonania danych czynności. Dziecko zdobywa przy tym nowe wiadomości i umiejętności oraz je utrwala. Przez gry dziecko zdobywa umiejętności oceny współgrających i siebie z punktu widzenia zawartych w grach reguł. Jest ważnym czynnikiem integrującym u dzieci procesy poznawania, działania i przeżywania.

Funkcja wychowawcza dzięki której dziecko przyswaja różne normy, uczy się reguł w różnych sytuacjach, uczy się przestrzegania umów z innymi dziećmi.

Funkcja terapeutyczna (korekcyjna), w której podczas zabaw dziecko ma możliwość uwolnienia się od napięć, emocji uczy się wyrażania uczuć oraz rozwiązywania swoich problemów.

Funkcja projekcyjna - dzięki temu, że w grze dziecko wchodzi w różne sytuacje i wykonuje różne zadania, pełni różne role. Dzięki tej funkcji można poznać dziecko i wychwycić mocne i słabe strony.

Omówione funkcje odgrywają więc bardzo ważną rolę w umysłowym i społecznym rozwoju dzieci. Jest to świat zabawy, realizowania codziennych obowiązków i postępowania zgodnie z wymogami otoczenia.

(materiał o zaletach gier planszowych zaczerpnięty z: http://www.kostka.egaudi.pl/zalety%20gier.html).

Wszystkich zainteresowanych prosimy z zapoznaniem się z regulaminem oraz listą dostępnych do wypożyczenia gier.