JUŻ JUTRO W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KORSZACH. WIZYTA STUDYJNA PN. "BIBLIOTEKA ZDROWEGO I TWÓRCZEGO CZŁOWIEKA - MAŁE PROJEKTY, WIELKIE DZIAŁANIA"

dodano: 27.11.2014
Już jutro w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach. Wizyta Studyjna pn. "Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka - małe projekty, wielkie działania", w której weźmie udział 15 bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego.

O PROGRAMIE
Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.
Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.
Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania.
Celem wizyty studyjnej jest:
  • upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań w środowisku bibliotecznym w zakresie usług dla różnych grup mieszkańców oraz promowanie partnerstwa z lokalnymi organizacjami i instytucjami,
  • integracja środowiska bibliotekarzy i nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych,
  • rozwój kompetencji bibliotekarzy w zakresie pracy w zespole i stosowania aktywnych form dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
Zakres tematyczny wizyty studyjnej obejmuje jeden z dwóch obszarów działalności bibliotek: 
  • usługi dla różnych grup mieszkańców 
  • zarządzanie biblioteką i rozwój zawodowy jej pracowników. 
W wybranym obszarze można uwzględnić jeden lub więcej tematów, zależnie od specyfiki wizyty studyjnej.
Biblioteka – gospodarz sama rekrutuje uczestników wizyty studyjnej, zgodnie z Regulaminem programu grantowego.
Podczas wizyty biblioteka prezentuje w formie warsztatowej lub innej formie aktywnego uczestnictwa swoje dokonania, które poprzez sposób realizacji, tematykę lub zasięg czytelniczy i społeczny wykraczają ponad standardowe funkcje i metody pracy bibliotecznej. Biblioteka – gospodarz przygotowuje wizytę w sposób umożliwiający aktywny udział wszystkim jej uczestnikom.
Ważnym elementem programu grantowego jest promocja wizyty studyjnej w środowisku lokalnym oraz na portalach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich www.sbp.pl, Programu Rozwoju Bibliotek FRSI www.biblioteki.org, w serwisie LABiB www.labib.pl, oraz w czasopismach SBP.Biblioteki, które zorganizowały najlepsze wizyty studyjne, wybrane przez Radę Programową programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” otrzymają nagrody finansowe.

PROGRAM
wizyty studyjnej „Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka - małe projekty, wielkie działania”
Korsze, 28 listopada 2014 r.

10.00 -10.30      Rejestracja uczestników
10.30 -10.50      Oficjalne przywitanie gości
10.50 -11.10      Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych i partnerami biblioteki.
11.10 -12.00      Prezentacja multimedialna na temat działań kulturalnych Biblioteki, m.in.
                            projektu „Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka” oraz pozyskiwania
                            funduszy na te działania.
12.00 - 12.15     Przerwa kawowa
12.15 - 13.30     Warsztaty wyrobu ozdób z drzewa osikowego przeprowadzone przez zespół instruktorów z „Osikowej Doliny”
13.30 - 14.00     Przerwa obiadowa
14.00 - 15.00     Dalszy ciąg warsztatów z „Osikowej Doliny”
15.00 - 17.00     Wyjazd integracyjno – warsztatowy do Fili Bibliotecznych w Sątocznie, Łankiejmach, Kraskowie, Garbnie
17.10 - 17.30     Podsumowanie wizyty oraz dyskusja na temat doświadczeń zdobytych podczas spotkania
18.00                  Wieczorny wyjazd integracyjny do położonego nieopodal Sanktuarium w Świętej Lipce.
20.00                  Kolacja integracyjna