INTERNET BEZ GRANIC 45+

Województwo warmińsko-mazurskie wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców po 45. roku życia, współorganizuje w ramach programu „Internet bez granic" cykl szkoleń z szeroko rozumianej obsługikomputera osobistego.

Program ma na celu zwiększenie poziomu motywacji i umiejętności posługiwania się narzędziami nowoczesnych technologii teleinformatycznych, budowanie popytu na usługi dostępu do Internetu na obszarze oddziaływania projektu oraz zmotywowanie mieszkańców do pozyskania umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Internetu osób, będących na emeryturze jak i będących w wieku produkcyjnym. Uprawnieni do uczestniczenia w szkoleniach to osoby w wieku 45+ o niskim poziomie kompetencji korzystania z komputera i Internetu zamieszkujące woj.warmińsko-mazurskie, mające wykształcenie niższe niż wyższe.

Pełen cykl szkoleniowy to 6 spotkań każde po 4 godziny lekcyjne.

Podczas zajęć będzie można od podstaw nauczyć się obsługi komputera w środowisku Windows, praktycznego wykorzystania dostępnych aplikacji i zasobów Internetu.

Szkolenia rozpoczną się w połowie marca i będą organizowane w bibliotekach lub podobnych obiektach użyteczności publicznej naterenie całego województwa.

Program „Internet bez granic" ma na celu likwidację wykluczenia cyfrowego oraz aktywizację zawodową mieszkańców warmińsko-mazurskiego.

Zapisów można dokonać dzwoniąc pod numer telefonu 22 835 40 25 lub 89 754 01 23