FREDRO W BIBLIOTECE - AKCJA NARODOWEGO CZYTANIA

Autor:  Halina Wołodko i Wanda Boublej 
7 września 2013 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach przystąpiła do akcji Narodowego czytania Aleksandra Fredry, zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Oficjalną akcję rozpoczął Pan Wiesław Prusik – zastępca burmistrza Korsz odczytaniem utworu „Zemsty” „Tak jest- zgoda , a Bóg wtedy rękę poda”. 

Do publicznego czytania włączyli się również czytelnicy oraz członkowie DKK .

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.