EDUKACJA TEATRALNA - OLSZTYŃSKI TEATR LALEK

dodano: 07.09.2022
autor: MGBP Korsze
Projekt „Terenowa Edukacja Teatralna - Jak Robimy Teatr” ma na celu popularyzację wiedzy i praktyki związanej z teatrem lalkowym w regionie Warmii i Mazur. Pragniemy zaprezentować prawdziwe teatralne lalki i pokazać na czym polega praca aktora lalkarza.

Olsztyński Teatr Lalek, jako jedyny teatr lalkowy w całym województwie warmińsko-mazurskim, czuje szczególną odpowiedzialność w zakresie wypełniania misji kulturotwórczej w całym regionie. W teatrze lalek podstawowym zadaniem aktora jest pokazanie historii przy pomocy lalki. Jest ona materialną postacią, bohaterem opowieści. Może mieć formę typowej teatralnej lalki: kukły, marionetki, pacynki, lalki cieniowej, jak i być niezwykle-zwykłym przedmiotem. Sztuka lalkarska z czasem ewoluowała – współcześnie spektakle rzadko są przedstawieniami z wykorzystaniem parawanu, coraz częściej spotyka się żywoplanowo-lalkowe opowieści. Warto przyjrzeć się tej sztuce, bo zawiera ona wiele ciekawostek, a te z pewnością uświadomią odbiorcom, z jak poważnym zadaniem zmagają się aktorzy tworząc spektakl lalkowy.

Projekt realizowany przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nadziałania w zakresie kultury.