MISTRZ ORTOGRAFII

dodano: 01.03.2017
autor: Jadwiga Hajduk
We wtorek, 21 lutego 2017 r., obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO na pamiątkę wydarzeń w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku na skutek walk o nadanie językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego śmierć poniosło pięciu studentów. Według UNESCO, niemal połowa z sześciu tysięcy języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu dwóch-trzech pokoleń.

Naukowcy szacują, że w historii ludzkości istniało około 13 tysięcy języków. Jednak wraz z upływem wieków niektóre z nich zaniknęły. Obecnie na świecie używa się od 6. do 7. tysięcy. Według Wikipedii, najwięcej ludzi - ponad miliard 700 milionów - posługuje się językiem angielskim. Drugie miejsce zajmuje chiński, którego obecnie używa około miliard 400 milionów ludzi. W pierwszej dziesiątce znalazły się również: hindi, arabski, hiszpański, francuski, rosyjski, portugalski, bengalski i japoński. Szacuje się, że polski jest językiem ojczystym około 45 milionów ludzi. W różnym stopniu zna go niemal 50 milionów ludzi na świecie.

Każdy język jest bogactwem kulturowym, gdyż każdy język tworzy trochę inny obraz świata. Z każdym z nich wiąże się swoisty sposób rozumienia rzeczywistości, patrzenia na nią z różnych perspektyw. Utrata języka zubaża ludzkość i jej dziedzictwo. Na szczęście język polski nie jest zagrożony.
Z badań statystycznych wynika, że dla większości Polaków język ojczysty jest czymś ważnym.

Święto Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego obchodzone jest również w naszym kraju jako Dzień Języka Polskiego. Pierwsze obchody w Polsce zorganizowano 11 lat temu.

Tegoroczne hasło święta brzmiało: „Wysokiej jakości edukacja, język(i) nauczania a efekty edukacyjne”. Podkreśla ono znaczenie języka ojczystego dla jakości edukacji i różnorodności językowej. Porusza również zagadnienie edukacji wielojęzycznej.

„To bardzo ważne święto - podkreśla prof. Jerzy Bralczyk. Językoznawca dodaje, że najlepiej by było, by była to kwestia codzienności, że język jest dla nas bardzo ważny i dlatego powinniśmy dbać o niego”.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach włączyła się w obchody Dnia Języka Ojczystego i po raz pierwszy zorganizowała dyktando, pt. „Zostań Mistrzem Ortografii”.

Celem konkursu była popularyzacja zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców Korsz, rozwijanie zainteresowań i rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy na temat kultury języka polskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, ale przede wszystkim była to forma zabawy z ortografią i współzawodnictwo w „potyczkach ortograficznych”.

Zadaniem uczestników było napisanie podyktowanego tekstu z jak najmniejszą liczbą błędów ortograficznych, tym razem na „rz” i „ż”.

Dyktando przeprowadzone zostało w dwóch grupach wiekowych. Jedna grupa to dzieci i młodzież, druga - dorośli.

O godzinie 15:00 w bibliotece spotkało się 9 śmiałków - uczniów I klasy Gimnazjum, którzy postanowili zmierzyć się z polską ortografią.

Z kolei grupa dorosłych rozpoczynała „potyczki ortograficzne” o godzinie 16:00, na które zgłosiło się 19 uczestników w różnym wieku i o różnej profesji, poczynając od młodzieży, a kończąc na seniorach.

Dyktando pisane było na oryginalnych kartkach podpisanych kodem uczestnika w celu zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

Po przedstawieniu ogólnych zasad dyktanda, jego uczestnicy przystąpili do wytężonej pracy umysłowej i z wielkim zapałem pisali dyktowany tekst. Prace zostały następnie sprawdzone przez wcześniej powołaną komisję. Ocenie podlegała poprawność ortograficzna zapisanego tekstu.

W przerwie pomiędzy poszczególnymi grupami oraz w czasie kiedy komisja sprawdzała teksty, uczestnicy dyktanda mogli obejrzeć prezentowany film lub przy kawie i herbacie wymienić się uwagami na temat pisanego tekstu.

Zwycięzcą dyktanda dla młodzieży został Piotr Marczuk, który nie popełnił ani jednego błędu na pisownię „rz” i „ż”.

Wśród dorosłych uczestników dyktanda znalazły się trzy osoby, które nie popełniły żadnego błędu ortograficznego i były to: Krystyna Uzarewicz, Anna Grzela i Anna Fuks. Dogrywka pomiędzy dwiema uczestniczkami (trzecia uczestniczka musiała nagle opuścić konkurs z przyczyn osobistych) wyłoniła zwyciężczynię dyktanda, którą została Pani Krystyna Uzarewicz.

Laureaci, oprócz zaszczytnego tytułu „Mistrza Ortografii”, otrzymali puchary oraz drobne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Bibliotekę.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejne edycje dyktanda, najbliższe już w maju br.

Mamy nadzieję, że obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, na trwałe wejdą do kalendarza wydarzeń bibliotecznych i będą gromadziły coraz większe rzesze miłośników języka ojczystego.

Pamiętajmy, że pielęgnować i szanować język rodzimy musimy nie tylko od święta, ale na co dzień ze względu na jego bogactwo, różnorodność i piękno. Bądźmy świadomymi użytkownikami języka ojczystego.


Źródło:
Wikipedia