CYKLICZNE SPOTKANIA

Filia Biblioteczna w Łankiejmach 
proponuje cykliczne spotkania:

Grupa Zabawowa: poniedziałki godz.10.00
Zajęcia dzieci i rodziców w bibliotece. Grupa ta pomaga nawiązać kontakt dzieciom i rodzicom we wspólnych działaniach, poznawaniu się, spędzaniu w sposób pożyteczny i miły wolnego czasu ze sobą w grupie. Wyrównuje szanse dzieci, które nie maja możliwości uczęszczać do żłobków, czy przedszkoli. Rodzice wraz z dziećmi biorą czynny udział w każdym działaniu dziecka, od momentu wejścia do biblioteki, aż do wyjścia.

,,Cała Polska Czyta dzieciom ‘’. Już po raz XI .
Doroczna akcja ,która ma na celu przypominać dorosłym i dzieciom jak ważne jest, aby choć kilka minut dziennie poświęcić na głośne czytanie najmłodszym. Jak przekonują pomysłodawcy akcji- Fundacja ABCXXI-to najlepsza metoda wychowania myślącego, kulturalnego i ciekawego świata dziecka.

Cykliczne zajęcia biblioteczne z kl.0 – czwartek godz. 09.30

Utworzenie w dniu 13.12.2012 przy bibliotece Nieformalnego Koła Gospodyń Wiejskich.