BIBLIOTEKA W KORSZACH PO RAZ SIÓDMY W CZOŁÓWCE NAJLEPSZYCH BIBLIOTEK

dodano: 13.12.2019
autor: MGBP Korsze
Po raz kolejny Korszeńska biblioteka udowodniła, że biblioteka to nie tylko półki z książkami. Dobra współpraca i wsparcie samorządu sprzyja jej rozwojowi i pozwala spełniać oczekiwania i potrzeby mieszkańców miasta i gminy. W dziewięciu kolejnych rankingach nasza biblioteka już siódmy raz zajmuje czołowe miejsce (dwa razy nie braliśmy udziału w rankingu).

- w 2011 r. - nie składaliśmy ankiety
- w 2012 r. - 15 miejsce w kraju i 1 w województwie warmińsko-mazurskim
- w 2013 r. - 8 miejsce w kraju
- w 2014 r. - 10 miejsce w kraju
- w 2015 r. - 19 miejsce w kraju
- w 2016 r. - nie składaliśmy ankiety
- w 2017 r. - 41 miejsce w kraju
- w 2018 r. - 19 miejsce w kraju

W tegorocznym dziewiątym już Rankingu Bibliotek placówka zajęła 31 miejsce w kraju i 4 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim.

Biblioteki z naszego województwa, które znalazły się w pierwszej setce rankingu zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami podczas uroczystej Konferencji Regionalnej „Biblioteka. Twój czas, Twoje miejsce” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Z rąk dyrektora WBP w Olsztynie - Andrzeja Marcinkiewicza, list gratulacyjny odebrał Burmistrz Korsz - Ryszard Ostrowski oraz dyrektor biblioteki - Jadwiga Hajduk.

Jak to się zaczęło? Od 2011 roku Instytut Książki wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita” nagradzają samorządy za ich zaangażowanie w rozwój i dobre zarządzanie bibliotekami publicznymi. Organizatorom przyświeca idea, aby poprzez dobrze działającą bibliotekę, wszyscy mieszkańcy otrzymali całkowicie bezpłatny dostęp do literatury, a więc wiedzy, nowych mediów i szerokiej oferty kulturalnej.

Jak wyłaniane są zwycięskie biblioteki? Organizatorzy rankingu wysłali ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). W ten sposób uzyskali 760 odpowiedzi. Ankieta zawierała 26 pytań. Ocenie podlegała między innymi powierzchnia biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, oraz średnie zatrudnienie w placówce, liczba godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu dziesięciu lat, jako procent całego zbioru, i zakupione nowe książki. Punkty przyznawane były m.in. za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było również uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie.

W ankiecie pytano także o: alternatywne formy wypożyczania książek, udostępnianie przez biblioteki ebooków, udział biblioteki w wydarzeniach ogólnopolskich promujących czytelnictwo, oraz o nagrody i wyróżnienia branżowe, jakie otrzymała biblioteka w 2018 r.

Opracowując ranking, oprócz uzyskanych odpowiedzi na ankietę wykorzystano dane z Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie czytelników w bibliotece na 1000 mieszkańców oraz liczbie wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w 2018 roku.

Statystycznie korszeńska biblioteka w wielu przypadkach przekracza średnie krajowe i wojewódzkie. Jest to zasługa nie tylko wykwalifikowanej kadry i samorządu, który dotuje biblioteki i dba o kulturę w naszej gminie, ale też naszych czytelników i użytkowników, którzy darzą nas swoim zaufaniem i korzystają z naszych usług za co serdecznie im dziękujemy i nie ukrywamy, że liczymy na ich dalszą aktywność.