AKCJA „BEZPIECZNY SENIOR” W KORSZACH

dodano: 30.10.2018
autor: KSSK Otwarte Drzwi, MOK Korsze, MGBP Korsze
Ponad czterdzieści osób wzięło udział w akcji „Bezpieczny Senior”, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach.

Spotkanie otworzył Tomasz Lenkowski dyrektor MOK, który powitał wszystkich przybyłych seniorów oraz przedstawicieli instytucji i służb zajmujących się bezpieczeństwem seniorów.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kętrzynie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Komisariatu Policji w Korszach, Banku Pocztowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie.

Po powitaniach i przedstawieniu celów akcji rozpoczęła się krótka część artystyczna przygotowana przez zespół „Baby z Babieńca” oraz zespół „Korszenianki”.

Dalszą część spotkania poprowadzili eksperci: Ewa Smosarska – ZUS w Kętrzynie i Adam Sternik – Komisariat Policji w Korszach. Po prelekcjach odbył się panel dyskusyjny z udziałem naszych ekspertów. Seniorzy zadawali wiele pytań dotyczących oszustw, wyłudzania danych osobowych, bezpieczeństwa w miasteczku. Podczas akcji wystawione zostały stanowiska informacyjne, każde oferujące interesujące informacje dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze.

Organizatorzy i partnerzy akcji: ZUS Kętrzyn, PCPR Kętrzyn, MOK Korsze, MGBP Korsze, KSSK „Otwarte Drzwi”, DPS Kętrzyn, Bank Pocztowy, Komisariat Policji w Korszach.